Ugrás a tartalomra
Pannon RTV/Kovács Róbert

Szabadka: Pályázat az egyházak és vallási közösségek projektjeinek támogatására

2022.04.27
11:40
Forrás
Közlemény
A pályázatot április 26-án hirdette meg Szabadka Város önkormányzata és 15 napig várják a támogatási igényléseket.

A Szabadka Város területén működő egyházaknak és vallási közösségeknek nyújtott eszközök odaítélésének módjáról, eljárásáról és kritériumairól szóló szabályzat 7. szakaszának 1. bekezdése (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 15/13 száma) alapján Szabadka város polgármestere 2022. április 26-án meghirdeti az alábbi nyilvános pályázatot a Szabadka város területén működő egyházak és vallási közösségek 2022. évi projektjeinek támogatására

I. A pályázat tárgya
A nyilvános pályázatot a Szabadka város területén működő egyházak és vallási közösségek 2022. évi projektjeinek támogatására hirdetjük meg, 3.000.000,00 dináros összegre.

A Szabadka város területén működő egyházak és vallási közösségek projektjeinek támogatására szolgáló eszközök az alábbiakra igényelhetők:
- javítási munkák és karbantartás,
- átalakítási projektek,
- helyreállítási, felújítási projektek.


II. Részvételi feltételek
Az egyházak és vallási közösségek projektjeinek támogatására az alábbi jogalanyok pályázhatnak:
- a Szabadkai Egyházmegye,
- a Szabadkai Pravoszláv Egyházmegye,
- a Református Keresztyén Egyház Szabadkai Egyházközsége,
- az Ágostai Hitvallású Evangélikus Keresztyén Egyház Szabadkai Egyházközsége
- a Szabadkai Zsidó Hitközség és
- az Iszlám Vallási Közösség Szabadkai Medzslisze

III. A projektek kiválasztásának mércéi
Az egyházak és vallási közösségek projektjeinek támogatására szolgáló költségvetési eszközök odaítélésének kritériumai a következők:
- a hívők száma az önkormányzat területén végzett legutóbbi népszámlálás szerint,
- az egyház, illetve vallási közösség épületeinek száma,
- a szakrális építmény védelem alatt áll-e,
- az építmény állapota,
- a program más forrásokból történő támogatása,
- a közhasznúság foka,
- a projekt fejlesztő hatása az adott területen.

IV. Dokumentáció
A pályázók a Jelentkezési lap az egyházak és vallási közösségek projektjeinek támogatására meghirdetett pályázatra – 1. adatlap című nyomtatvány benyújtásával pályázhatnak.
A jelentkezéshez a pályázónak kötelezően mellékelnie kell:
- a pályázóra vonatkozó bizonyítékot: annak a jegyzéknek a kivonatát, ahol a jogalanyt bejegyezték,
- a pályázóra vonatkozó alapvető adatokat (története, tevékenységének leírása stb.), amit a pályázó állít
össze és
- a projekt részletes leírását, melynek támogatására pályázik.

V. Határidők és általános tudnivalók
A pályázat megjelenik Szabadka Város Hivatalos Lapjában és az önkormányzat hivatalos honlapján, a www.subotica.rs címen, a Pályázatok és hirdetmények menüpont alatt.

A pályázatot a Bizottsághoz a „Jelentkezési lap az egyházak és vallási közösségek projektjeinek támogatására meghirdetett pályázatra” (1. számú adatlap) elnevezésű nyomtatványon kell benyújtani, amely a pályázati felhívás mellékletében szerepel és letölthető az önkormányzat hivatalos honlapjának Pályázatok és hirdetmények oldaláról.

A kitöltött jelentkezési lapokat a kért iratanyaggal együtt nyomtatott formában, zárt borítékban kell átadni a Szabadka Város Közigazgatási Hivatalának Ügyfélszolgálatában, a Szabadság tér 1. szám alatt, vagy postai úton továbbítani a Szabadka Város Közigazgatási Hivatala, Szabadság tér 1., 24000
Szabadka címre, az „Egyházi és Vallási Közösségek Pályázati Bizottsága részére“ jelzéssel. A pályázati jelentkezési lapokat elektronikus formában is kötelezően el kell küldeni a következő e-mail címre: crkve@subotica.rs.

A hiányos és késve érkezett pályázatokat a bizottság figyelmen kívül hagyja.

A pályázatra a Szabadka Város Önkormányzatának honlapján történt közzétételétől számított 15 napon belül lehet jelentkezni.

Szabadka
pályázat

Most

Népszerű