Ugrás a tartalomra
Pannon RTV/Lukács Attila

Meghalt a harangozó, nem szólnak már a harangok sem! Milyen sors vár a módosi templomra?

2022.05.20
20:21
2022.05.20
22:27
Forrás
Pannon RTV
Egyre több olyan katolikus templom van Bánátban, amelynek ajtaja évente csak néhányszor, nagyobb egyházi ünnepeken nyílik meg. Így van ez a módosi Nagyboldogasszony védelmébe ajánlott templommal is.

 A hívek száma a településen egykor meghaladta a kétezret, ma húszan lehetnek. Templomuk állapota pedig kétségbeejtő.

Bármelyik oldalról érkezik az ember Módosra, az első, amit meglát, az a neogótikus stílusban épített katolikus templom. Impozáns mérete a román határ menti település egykori gazdasági erejét tanúsítja. Napjainkban viszont elég csak rápillantani a szentélyre, vagy körbenézni a falu központjában, és érzékeljük a pusztulás mértékét, pedig a hely fekvése nagyon jó, hiszen a határ mentén volt egykor és most is. Zajlott a forgalom, a kereskedés, az itt lakók jómódban éltek.

Ft. Fehér Roland, bókai plébános, módosi plébániai kormányzó: „Virágzott ez a falu, de nem csak, hogy virágzott, hanem a hetvenes évekig tudomásom szerint ez volt itt a községi székhely és utána, amikor átkerült Szécsányba, akkor ez a falu sajnos elkezdett lefele épülni, ugyanúgy mezőgazdasági szinten, mint a vallás terén is. Tehát évről évre sajnos több a temetés, kevesebb a keresztelő. Híveink kihalnak, úgymond kiidősödnek, és nem bírnak már sajnos jönni a szentmisékre se. Itt van ez a gyönyörű nagy templom és most már tízéves szolgálatom után oda jutottunk, hogy évente a legnagyobb ünnepeken, húsvét, a búcsú napja, Nagyboldogasszony, karácsony, biztos, hogy vannak szentmisék. S különben a hívek óhaja, akarata szerint tartunk szentmiséket. Amikor még idekerültem, tíz és fél évvel ezelőtt, akkor még havi rendszerességgel összejöttek 15-20-an, de azóta sajnos ez a létszám évről évre csökken. S nem csak a hívek körében, hanem ahogyan hallom a falu is évről évre fogy. ”

Módosra a németek és a magyarok 1788-ban, a bolgárok pedig 1824-ben telepedtek. Az első templomot 1795-ben a zágrábi káptalan költségén építették.1807-ben plébániai rangra emelték, 1902-től pedig a csanádi püspökség birtokába került. A mostani templom építését 1911-ben kezdték. Hasonmása a határ túloldalán fekvő Detta település katolikus templomának.

Csipak Csaba, fehértemplomi plébános, a Nagybecskereki Egyházmegye levéltárosa: „A templom sajnos a tervek szerint soha nem lett befejezve teljességében. Mert ugye 1911, aztán hamarosan kitört az első világháború. Az első világháború után eléggé viszontagságos lesz magának a településnek, a közösségnek az élete. Hiszen a háború után négy-öt évig gyakorlatilag még azt se tudták, hogy hova tartoznak. Mert 4-5 évig Romániához tartoznak. Először a szerb csapatok voltak benn, ők aztán kivonultak, akkor időközben, hogy a békét fenntartsák francia katonák vigyáztak rájuk, majd jött a román katonaság, román fönnhatóság, míg aztán 1924/25-ben úgy döntöttek a nagyhatalmak, hogy mégis csak a SZHSZ Királysághoz tartozzon, és onnantól kezdve a nevét is megváltoztatják. Az addigi Módos, ami a szerb Módosból és a német Módosból összeolvadt egy településsé, az Jaša Tomić lesz.”

A második világháború után a módosi katolikus közösség a német ajkú katolikusok elűzésével végkép legyengült. 1979-ben egy villámcsapás pedig komoly kárt okozott a templomon.

Csipak Csaba, fehértemplomi plébános, a Nagybecskereki Egyházmegye levéltárosa: „A külső díszek különösen, az oltásnak, tűznek köszönhetően nagyon megrongálódtak. Folyamatosan, manapság már annyira nem, de korábban is a szelek, más természeti hatások miatt, mint a fagy, eléggé hullottak le a meglévő tetőszerkezetet a sekrestyén, másfelé is eléggé megrongálták, úgyhogy nem mondom, hogy mindennaposak, de eléggé próbára tette az időjárás a templomépületnek a tartósságát, úgyhogy nagyon kikezdte az idő. Ez már látszik is a templom. A közösség is, ahogy mondtam, nagyon meggyengült. Van még, nem mondhatjuk, hogy nincs közösség, de a régihez képest, bár mindig azt szoktuk mondani, hogy ne a régit sírjuk vissza, hanem a jelenben élve haladjunk a jövő felé, de azért el kell mondanunk, hogy már nem az. Úgyhogy ők önerőből sokat nem tudnak a templomon javítani vagy jobbá tenni. Amit tudnak, azt megteszik.”

Fazekas Ilonkát ebben a templomban keresztelték meg. De mind a hét unokáját is. Bár egyik menye sem magyar.

„Itt arról az bolgár oldal, ez meg a katolikus, a jobb oldal, a bal meg az övéké volt. És hittanórára első osztálytól, szóval 45-ben születtem, hét éves korom után muszáj volt, és jöttünk. Negyedik osztályig. Volt kántorunk. Mindig az ünnepekre. Karácsonyi, éjféli misék voltak. Húsvétra volt a kórus. Kánon volt a Józsi kántorunk. Ez olyan rendes falu volt. Itt mindig tele volt a templom. Nagyon sok hívő volt és sokan jártak. Csak aztán, hogy bejött ez a kommunista világ, akkor sokan eltértek. És akkor még negyed része se nem jött.”

A templom harangja utoljára négy éve szólalt meg, mikor eltemették a harangozót. A maroknyi hívőközösség főleg idős asszonyokból tevődik össze.

Szabó Éva, Módos: „A férjem meghalt öt évvel ezelőtt. Örökké ide jártunk a templomba. Itt voltunk sokan, azokban az időkben. Még a padsorokban is álltak. De elhalt a nép. Úgyhogy mi ezt a templomot, még bírunk állni, menni. el nem hagyjuk soha. Ha ketten is vagyunk. Néha nem bír jönni a lelkész, de mi jövünk. Megtartjuk, ahogy tudjuk. Nem bírunk elszakadni a templomtól.”

A 2005-ös árvíz elöntötte a környező falvakat, betört Módosra is. Szerencsére a víz nem jutott be a templomba. Az épület állapota viszont tovább romlott. Az értékes vitrázsablakok egy része is betört, a galambok után pedig folyamatosan takarítani kell.

Marksz Erzsébet, Módos: „Nekem a templom az fontos. Azt nézzük, amit bírunk. De látják, hogy már senki nincsen. Még bírjuk egy páran, addig fogunk jönni.”

A hívek nélkül maradt templomok sorsa régóta foglalkoztatja a katolikus egyházat. Nagybecskereken a napokban egy szimpóziumot tartottak Romos templomok jövője címmel. Az esemény résztvevői meglátogatták a módosi templomot.

Módos
templom
Fehér Roland
bókai plébános
módosi plébániai kormányzó
Csipak Csaba
fehértemplomi plébános
Nagybecskereki Egyházmegye

Kapcsolódó tartalmak

Most

07:52

Ki Ladik Katalin?

Ha hangköltészet és performance, akkor Ladik Katalin. A művésznő köré épített gondolatokat és a konceptuális művészet alapelveit állította színpadra legújabb előadásában a szabadkai Kosztolányi Dezső Színház.

Népszerű

Narancssárga riasztás van érvényben egész Vajdaságban

Jön a rossz idő – figyelmeztet a Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet. Vajdaságban és Közép-Szerbia egyes részein narancsriasztás van érvényben. A hétvégéig és a jövő hét első felében folytatódik a változékony időjárás, záporokkal, zivatarral.