Ugrás a tartalomra
Pannon RTV/Tímár Zsolt

Új református püspököt választottak Bácsfeketehegyen

2023.05.31
19:21
2023.05.31
20:54
Forrás
Pannon RTV
Harangozó László, a Szabadkai Református Egyházközség lelkipásztora lett a Szerbiai Református Keresztyén Egyház új püspöke. Esküjét ünnepi keretek között tette le Bácsfeketehegyen.

A püspökválasztás utáni első zsinati ülést tartották meg Bácsfeketehegyen, ahol a fellebbezéseket is letárgyalták.

Sógor Csaba, külügyi főtanácsadó, Magyar Református Egyház Zsinatának munkatársa: „Most gyakorlatilag, ha lejárt a fellebbezési idő, akkor az új egyházvezetés elkezdheti a munkáját. És lesz még egy ünnepi alkalom. Az új püspök és az új egyházkerületi vezetés fogja eldönteni, amikor hivatalosan is beiktatják az új egyházvezetőséget.”

A zsinaton több személyt is megválasztottak országos egyházi tisztségre: Harangozó László püspök, Csányi Erzsébet zsinati jegyző, püspökhelyettes. Székely Károly főgondnok. Pál Károly a Bácskai Egyházmegye gondnoka. Beszédes Mária a Bánáti egyházmegye esperese. Juhász Sándor Bánáti Egyházmegye gondnoka. Mókus Edit közpénztáros. Klebecskó Makai Hajnalka számvevő. Berkes Zoltán ügyész, Halász Dániel diakónia előadó, Szilágyi Dénes István missziói előadó.

Harangozó László a zsinatot követően azt mondta, sok harc és küzdelem előtt áll az egyház, viszont Isten segítségével, bölcsességgel és alázatosan fog az egyház élén állni.

„Megtiszteltetésnek veszem, hogy ezt a bizalmat megszavazták, de mindenképp nagy feladat, nagy kihívás, mert sok harc áll előttünk. Igyekszünk a múltból tanulni, az elődeinktől. Nagyon sok új dolog vár rám a gyülekezeti élet mellett. Mint lelkész, eddig szolgáltam, de most a Szerbiai Református Keresztyén Egyháznak kell a pásztora legyek, aki püspökként gondozom a lelkipásztoraimat és gyülekezeteinket.”

Szenn Péter, a Horvátországi Református Keresztyén Kálvini Egyház püspöke hangsúlyozta, fontos, hogy az Istentől kapott áldásokat és talentumokat megosszák egymással.

„Gyönyörű dolog az, hogy az egyház a maga útját járja és végzi a szolgálatát. Azt is nagyon nagy boldogsággal fogadtuk, ami eddig is mindig összetartozott, hiszen nem a mi akaratunkból vagyunk két különböző egyház, két különböző országban, hogy most itt is találkozhatunk, együtt lehetünk. Nem elfelejtendő az sem, hogy a Generális Konventen a Magyar Református Egyházunkban mi egyek vagyunk.”

A zsinat eskütétellel zárult.

Bácsfeketehegy
Szerbiai Református Keresztyén Egyház

Most

15:50, Frissítve: 17:53

102-en vették át kollégiumi kulcsaikat

Összesen 102 elsőéves hallgató írta alá a beköltözési szerződést az Újvidéki Európa Kollégiumban. Ünnepi műsor is volt. Fremond Árpád az MNT elnöke az itthoni ösztöndíjlehetőségekre hívta fel a figyelmet.

Népszerű

Kádár Lara, az ifjú futótehetség

Még csak 12 éves, de a világranglista 3. helyén áll korosztályában, miután Gyepükajánon 87 kilométeres távot teljesített, és felállította az új szerb junior női csúcsot Kádár Lara.