Ugrás a tartalomra
Szerbiai RTV

Dr Balint Pastor: upotreba jezika manjina ne sme biti ugrožena

2021.09.13
17:34
2021.09.13
17:53
Forrás
Pannon RTV
Srpski narod ima pravo da svoj jezik i pravopis koristi kako želi, ali upotreba jezika manjina ne sme da bude ugrožena – rekao je dr Balint Pastor, u obraćanju na današnjoj sednici Skupštine Srbije.
Szerbiai RTV

Poslanici Skupštine Srbije u Beogradu raspravljaju o predlogu Zakona o zaštiti i očuvanju ćiriličnog pisma. Po predlogu važno je da Srbija i u 21. veku sačuva srpske istorijske i kulturne vrednosti. Savez vojvođanskih Mađara podneo je tri amandmana na ovaj predlog.

Za organe republičke, pokrajinske i lokalne vlasti, za javne ustanove i javna preduzeća i do sada je u Srbiji bila obavezna upotreba ćiriličnog pisma. Po predlogu novog zakona to će biti obavezno i za privredna društva i druge organizacije čiji je većinski vlasnik država – rekla je Maja Gojković, na sednici parlamenta.

Ministarka kulture Srbije je naglasila: „Predlog je da obavezna upotreba srpskog jezika i ćiriličkog pisma, kao matičnog pisma od strane navedenih subjekata, obuhvata i pravni promet i uključuje i ispisivanje poslovnog imena, odnosno naziva, sedišta, delatnosti, naziva roba i usluga, uputstva za upotrebu, kao i informacije o svojstvima roba i usluga, garancijskih usluga, računa, faktura i potvrda."

Szerbiai RTV

Srpski narod ima pravo da koristi svoj jezik i pravopis na način na koji želi, ali upotreba jezika manjine ne sme da bude ugrožena – rekao je u svom obraćanju dr Balint Pastor. Savez vojvođanskih Mađara podneo je tri amandmana na predlog zakona.

„Mi smo smatrali bitnim da odmah u članu prvom Predloga zakona piše da sve ovo što će ovaj zakon regulisati nema uticaja na službenu upotrebu jezika i pisama nacionalnih manjina. To kao što sam rekao, proističe iz samog Ustava, to proističe iz Zakona o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina, i to proističe iz Zakona o službenoj upotrebi jezika i pisama."

Drugi amandman odnosi se na to da eventualne poreske olakšice ne mogu da traže samo preduzeća koja koriste ćirilično pismo, već i privredna društva koja koriste pismo i pravopis jezika manjine, a treći amandman omogućava da logo manifestacija koje organizuju nacionalne manjine bude ispisan na njihovom maternjem jeziku.

dr Balint Pastor
manjina
jezik
upotreba
SVM
Savez vojvođanskih Mađara
pravopis
ugrožena
Skupština
ćirilično

Najnovije

13:02, Frissítve: 16:04

„S nama je okrugao svet”

U nedelju uveče u Kanjiži je održan svečani program povodom Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom. U okviru manifestacije pod nazivom „„S nama je okrugao svet”, nastupilo je više od 120 mladih iz opštine.

Najčitanije

Nova akcija policije u Horgošu

U okviru policijske akcije u potpunosti su ispražnjena dva najveća migrantska kampa koja su se nalazila na obodu naselja. Šatori su srušeni, a nagomilano smeće uklonjeno.

Sa nekoliko „klikova“ do pomoći od 5.000 dinara

Mladi Srbije od danas mogu da se prijave za pomoć od pet hiljada dinara. Kao i u prethodnim slučajevima, prijavu mladi između 16 i 29 godina mogu da potraže na stranici Uprave za trezor i sa nekoliko „klikova“ da budu među podnosiocima zahteva.