Ugrás a tartalomra
Pannon RTV/Huszár Dániel

Drveće umesto divlje deponije!

2021.10.07
22:55
Forrás
Pannon RTV
Pokrajinski sekretar za poljoprivredu Čedomir Božić je u Subotici posetio jedan od najvećih rasadnika u Vojvodini. Ove godine je rasadnik "Pokret Gorana Subotica" dobio ukupnu podršku od 326 hiljada dinara, kako bi Subotica postala zelenija.

Pokrajinski sekretar za poljoprivredu Čedomir Božić je prvo razgovarao sa Bojanom Šoralovom, načelnikom Severnobačkog okruga, o područjima koja u Subotici, između ostalog, treba pošumiti.

Bojan Šoralov: „Što se tiče šumarstva severnobačkog okruga, postoje površine koje hitno moramo rekultivisati, pre svega se one tiču površina koje su služile kao pozajmišta peska i zemlje za izgradnju autoputa i Y-kraka. Na jednom pozajmištu pored Y-kraka danas se stvara divlja deponija, mislim da bi to trebalo što pre da sprečimo i te površine da pošumimo i ozelenimo."

Pannon RTV/Huszár Dániel

Druga lokacija koju takođe treba hitno ozeleniti je gradska deponija, dodao je načelnik Severnobačkog okruga. Projekat će se sprovoditi u saradnji s jednim od rasadnika u Subotici.

Jožef Pinter, rukovodilac rasadnika: "Poznato vam je da je Vojvodina sa 4,9 posto šumovitosti jedna od najslabijih u Evropi. Norma za ovaj naš kraj je od 15-16 posto, više se seče nego što se sadi, ali mi pokušavamo kroz razne projekte da ispravimo te procente, naravno da krenemo sa tih 4,9 posto pa premao 15-16 posto koje Evropa traži od nas. Odličan primer je susedna Mađarska, koja je od predpristupnih fondova, uspela da poveća, da duplira broj šumovitog područja nego što je imala. Nadam se da ćemo i mi krenuti tim putem."

Pannon RTV/Huszár Dániel

Čedomir Božić, pokrajinski sekretar za poljoprivredu, nakon sastanka posetio je rasadnik.

"Ja sam danas po treći put ovde u Subotici u ovih godinu dana. Jedan od razloga posete jeste obilazak rasadnika "Pokret Gorana Subotica". Naime, pomenuti rasadnik dobio je sredstva od sekretarijata za poljoprivredu, odnosno 326.000 dinara u ovoj godini iz fonda za šume. Kada sagledamo prethodne četiri godine, ukupan broj sredstava koje je rasadnik ostvario je 1.320.000 dinara."

Pannon RTV/Huszár Dániel

Pokrajinski sekretar za poljoprivredu se nada da će sledeće godine uspeti da izdvoji još više za pošumljavanje.

Bojan Šoralov
Jožef Pinter
Čedomir Božić
Subotica

Slične vesti

Najnovije

Najčitanije

Prekinut je eksperiment prve Eko-države na svetu

Šri Lanka je prošlog vikenda odustala od ambicije da postane prva nacija na svetu koja sprovodi u potpunosti organsku proizvodnju, pa je odmah ukinuta i zabrana uvoza pesticida i drugih poljoprivrednih sirovina.