Ugrás a tartalomra

Fondacija Prosperitati zastupa interese poljoprivrednih proizvođača u slučaju Seb-Agrar DOO

2020-02-21
23:03
Forrás
Fondacija Prosperitati
Saopštenje Fondacije Prosperitati:

U prethodnom četvorogodišnjem ciklusu, kod veoma malog procenta od 12591 aplikanata koje podržava Fondacija Prosperitati se pojavio obračunski problem ili poteškoća u održavanju, što je zahtevalo akciju Fondacije. Činjenica je da uspeh od 99% se pokazuje malim, međutim mnogo je veći odjek slučajeva gde postoji neki problem. Fondacija Prosperitati je problemu kompanije Seb-Agrar DOO od samog početka pristupila, prvenstveno uzimajući u obzir interese poljoprivrednih proizvođača. Kako suprotno planovima, Seb-agrar DOO nije dobio bankovni kredit za isplatu dugovanja na vreme, a pre početka nove proizvodne godine isplata nadoknade poljoprivrednicima je od vitalnog značaja, podržavamo da se tekući obračuni i isplate vrše preko Agroturs DOO.

Procena aplikacije integratora Seb-Agrar DOO – kao i kod svih ostalih aplikacija – izvršena je sa spoljnim ekspertima, prateći analizu rizika i procesa kreditnog rejtinga banke – što je kod evaluacije velikih aplikacija uvedena kao plus stavka. Pod uslovom potpunog izvršavanja ugovornih obaveza, Fondacija se takođe bavi pitanjem održavanja projekta koji je predmet aplikacije, u saradnji sa zainteresovanim stranama i u skladu sa određenim pravilima donatora.

Fondacija Prosperitati

Slične vesti

Najnovije

Najčitanije