Ugrás a tartalomra
Pannon RTV/Ürményi Frigyes

Ljudska pohlepa dovodi u opasnost biodiverzitet uz reku Čik

2022.08.08
18:33
Forrás
Pannon RTV
Nekoliko slučajeva požara i ilegalna seča trske desetkuju faunu i floru duž reke Čik u opštini Senta. Radi spasa i prevencije lokalna samouprava će vršiti strogi inspekcijski nadzor uz pomoć mesne poljočuvarske službe.

Kada je naša novinarska ekipa bila tamo, nadležni su u ranim jutarnjim satima primetili posečenu trsku koja je bila namenjena za sušenje, a kako kažu, nažalost, broj bespravno otuđenih zemljišta na ovom području je u poslednjem periodu povećan, zato što mnogi vlasnici zemljišta državnu, zaštićenu zemlju tretiraju kao svoju.

Ervin Siđi, predsednik Mesne zajednice Kevi: „Obale reke Čik je u vlasništvu javnog preduzeća “Vode Vojvodine”. Osim zemljišta koje se daje u zakup, mnogi ljudi oru ili kose i delove koji pripadaju zaštićenom području. Pritom oštećuju floru i faunu."

Pannon RTV/Ürményi Frigyes

Obale reke Čik trenutno nastanjuju barska šljuka, barski petlovan, soko lastavičar, brkata senica, a tu je i kolonija rečnog galeba koji se gnezdi u trskama uz obalu reke Čik. Zahvaljujući čuvarima prirode, zlatovrana se nedavno počela ponovno naseljavati na tom području, pa je očuvanje rezervata prirode postalo pitanje opstanka.

Igor Cipo, savetnik predsednika opštine Senta: „Rešenje ovog problema je da su, na osnovu odluke Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode, zemljišta duž reke Čik dobila tzv. međunarodnu zaštitu. Što znači da su od sada zabranjene sve vrste ugrožavanja zemlje, košnje i ispaše u području sa trskom duž reke Čik i na ovim određenim površinama."

Pannon RTV/Ürményi Frigyes

Opština Senta daje sve od sebe kako bi rešila problem, stoga zajedno sa Poljočuvarskom službom Senta radi na sprečavanju bespravnog košnjenja i uništavanja okoline.

Žolt Molnar Čikoš, koordinator, Poljočuvarska služba, Senta: „Poljočuvarska služba opštine Senta vršiće pojačane inspekcijske nadzore duž obala reke Čik, a ako otkrijemo bilo kakve nepravilnosti, postupićemo u skladu sa zakonom. u ovom slučaju."

Nadležni su takođe skrenuli pažnju da nezakonitost čine svi oni koji ljudskom pohlepom nastavljaju nezakonito da uništavaju prirodu.

reka
biodiverzitet

Najnovije

13:46, Frissítve: 18:45

Velike grupe migranata

Grupe migranata nalaze se u skoro svakom delu Subotice. Ilegalni migranti se u velikim grupana nalaze ne samo na šumskom delu već i u centru i prigradskom delu.

Najčitanije

Nova pucnjava u šumi na Makovoj Sedmici

Ponovo se desila pucnjava u šumi na Makovoj Sedmici kod Subotice. I ovaj put su avganistanski trgovci ljudima otvorili vatru - rekli su našem novinaru na licu mesta ilegalni migranti koji su u grupi pobegli iz šume.