Ugrás a tartalomra
Pannon RTV

Mađarska vlada raspisala konkurse za podršku Mađara van granica

2019-12-03
20:42
Forrás
Pannon RTV
Potapi: Milijarda forinti za podršku Mađara u dijaspori, za programe bratimljenja i za podršku  omladinskih organizacija.

Državni sekretarijat Kabineta premijera Mađarske podržava mađarske organizacije u dijaspori, aktivnosti omladinskih i izviđačkih zajednica i programe bratimljenja, sa ukupno milijardu forinti - najavio je mađarski državni sekretar za nacionalnu politiku Arpad Janoš Potapi na konferenciji za novinare u Budimpešti. Pozivi za tri konkursa su upravo objavljeni. Državni sekretar je objasnio da je 500 miliona forinti izdvojeno za organizacije Mađara koji žive u dijaspori i organizacije u dijaspori koje sprovode obrazovanje na mađarskom jeziku, 250 miliona forinti za podršku aktivnostima omladinskih i izviđačkih organizacija, i takođe  250 miliona forinti za programe bratimljenja i saradnju u okviru tih programa.

On je izjavio da je cilj konkursa namenjenih za dijasporu razvijanje odnosa mađarskih zajednica koje žive u svetu sa matičnom državom i očuvanje mađarskog jezika, mađarskog identiteta i mađarske kulture svuda u svetu.

Postoje četiri glavne oblasti za koje se može konkurisati: to je podrška kulturnih, porodičnih, crkvenih, izviđačkih, omladinskih i sportskih programa, aktivnosti koje su usmerene ka obrazovanju na maternjem jeziku i podrška u radu povezano za tu oblast. Finansijska podrška se može nadalje tražiti i za pisane i elektronske medije, za podršku u izdavanju knjiga, za rad nevladinih organizacija, crkava, crkvenih pravnih lica i ustanova, kao i za realizaciju razvoja i ulaganja u nekretnine koja koriste mađarskoj zajednici.

Iznos za koji se može konkurisati je između 500.000 i 2.5 miliona forinti.

U 2019. godini su sa 500 miliona forinti podržani programi 348 organizacija u dijaspor, rekao je Arpad Janoš Potapi.

Cilj konkursa koji se odnosi na aktivnosti omladinskih i izviđačkih zajednica je podrška za programe koji treba da pomognu u stvaranju zajednice, zajedništva kod mladih od 15 do 35 godina (za izviđačke zajednice nema starosnih ograničenja).

Prijave mogu podneti nevladine organizacije ili crkveno pravni subjekti sa sedištem u Slovačkoj, Ukrajini, Rumuniji, Srbiji, Hrvatskoj i Sloveniji, koji po aktivnostima navedenim u osnivačkom aktu zastupaju interese mladih. Dostupna podrška kreće se od 500.000  do milion forinti.

Ove godine su sa 250 miliona forinti pomogli programe 349 mađarskih omladinskih i izviđačkih organizacija i zajednica u inostranstvu - dodao je državni sekretar za nacionalnu politiku.

Cilj konkursa koji se odnosi na programe bratimljenja je negovanje i razvoj mađarsko-mađarskih odnosa između naselja u Mađarskoj i naselja u Karpatskom basenu, gde žive Mađari.

Podrška se može tražiti za zajedničko sprovođenje događaja vezanih za mađarsku istoriju, državne praznike, za podršku u saradnji obrazovnih i vaspitnih ustanova, očuvanje kulturne baštine, za sprovođenje kulturnih i omladinskih programa i programa usmerenih ka očuvanju tradicije, odnosno uspostavljanju novih bratimljenja.

U prijavi se mora navesti sa kojom (najmanje jednom) prekograničnom lokalnom samoupravom podnosilac zahteva namerava da ostvari program, i u tom slučaju podrška može iznositi od 500.000  do 2 miliona forinti.

Od 2015. godine je preko ovog programa podržano bratimljenje i jačanje već postojećih partnerskih odnosa 1.200 naselja u Mađarskoj i inostranstvu, rekao je Arpad Janoš Potapi.

Naglasio je da sva tri konkursa uspešno funkcionišu već duži niz godina, a zbog velikog interesovanja su i sredstva rasla iz godine u godinu.

Sva tri konkursa su dostupna od 3. decembra na internet stranicama www.bgazrt.hu i www.kulhonimagyarok.hu. Rokovi za podnošenje prijava se razlikuju u zavisnosti od toga o kom konkursu je reč.

Mađarska
Arpad Janoš Potapi
dijaspora

Slične vesti

Najnovije

21:39, Frissítve: 21:45

Dan opštine Ada

1835. godine gradu su dodelili dozvolu za održavanje slobodnog vašara, i kao rezultat toga, naselje i zanatska industrija su postigle ogroman napredak.

Najčitanije