Ugrás a tartalomra
Pannon RTV/Tímár Zsolt

Odlaganje otpada – centralna tema na zasedanju subotičke Skupštine grada

2022.12.01
15:22
2022.12.01
18:52
Forrás
Pannon RTV
Odbornici su raspravljali o deset tačaka dnevnog reda. Poslednja sednica Skupštine grada biće održana 22. decembra i na njoj će se odlučivati o budžetu za narednu godinu.

Na subotičkoj nesanitarnoj deponiji ove godine više puta je izbila vatra, što je dovelo u opasnost i okolne kuće. Odbornici Saveza vojvođanskih Mađara smatraju da lokacija postojeće deponije u Aleksandrovu nije odgovarajuća i važno je da se ubrzo celokupan otpad iznosi u Regionalni centar za upravljanje otpadom na Bikovačkom putu.

„Skupština grada sada je prihvatila jedno tehničko, pravno rešenje. Na taj način se odluka koja se odnosi na ovo pitanje usklađuje sa zakonom o komunalnoj delatnosti. Skrenuo sam pažnju na važnost Regionalne deponije, odnosno Regionalnog centra, ali i na to da u ovom trenutku  postojeća deponija nije na dobrom mestu i već je prerasla prostor u čijoj blizini se nalazi sportski centar i naselje“ rekao je Bela Butaš, odbornik Skupštine grada iz redova SVM-a.

Pannon RTV/Tímár Zsolt

Može se očekivati da početkom 2024. godine u subotička domaćinstva budu uvedene dve kante za odlaganje komunalnog otpada, i sve to će biti usklađeno sa planovima za odlaganje otpada na regionalnom nivou i na nivou lokalnih samouprava – izjavio je Radoslav Vukelić, sekretar Sekretarijata za komunalne poslove. Pored zelenih kanti, građani će dobiti i plave za reciklabilni otpad.

„Za sada će prioritet biti da se prvo izvrši pokrivanje kompletne teritorije grada Subotice sa primarnim zelenim kantama, kako bi svi stanovnici na pravi način odlagali otpad, a nakon toga će se pristupiti i uvođenju novih kanti, koja će verovatno biti plave boje“ rekao je Radoslav Vukelić, sekretar Sekretarijata za komunalne poslove.

Pannon RTV/Tímár Zsolt

U planu je da se tokom 2023. godine celokupan komunalni otpad iznese u Regionalni centar za upravljanje otpadom – izjavio je Slobodan Milošev. Direktor Javnog komunalnog preduzeća „Čistoća i zelenilo“ dodao je da to obuhvata ne samo Suboticu, već i prigradska naselja. Milošev je govorio i o tome kakva je trenutna situacija.

„Javno komunalno preduzeće „Čistoća i zelenilo“ već u ovom trenutku iznosi čak 30 odsto ukupne količine otpada na Regionalnu deponiju u Bikovu. Znači, zaključno sa 30. novembrom od ukupne količine svog smeća koja pristiže na deponiju Aleksandrovačka bara, a ona iznosi 50 hiljada tona, mi smo uspeli sa prvim decembrom tu količinu već da spustimo na 30 procenata. To će da raste iz meseca u mesec. U decembru će ta količina iznositi 40 odsto, u januaru će, kada dođu novi radnici, krajem decembra, pet vozača i 15 auto smećara, ovih podizača, taj procenat će u januaru biti 50 odsto“

Pannon RTV/Tímár Zsolt

U početnoj fazi biće obuhvaćeno oko četiri hiljade domaćinstava, koji će do juna 2023. godine biti uključeni u program, i njihov komunalni otpad će biti iznošen u Regionalni centar za upravljanje otpadom.

Subotica
skupština grada
dr Balint Pastor
otpad

Najnovije

11:47, Frissítve: 12:14

Predstavljanje maski mohačkih bušara u VM4K

Svi oni koji su u četvrtak uveče posetili klupske prostorije Vojvođanskog mađarskog obrazovnog, kulturnog i istraživačkog centra (VM4K) u Subotici su mogli da saznaju više o trikovima rezbarenja maski bušara i njihovoj istorijskoj povorci.
16:01, Frissítve: 17:03

Uspešnih preduzetnika ima i u malim naseljima

Investicija u firmi „MetalCorp“ u Staroj Moravici, realizovana u okviru podrške Fondacije Prosperitati za srednja i velika preduzeća od izuzetnog značaja, predata je na upotrebu. Preduzeće je 2017. i 2019. godine uspešno konkurisalo kod Fondacije.

Najčitanije