Ugrás a tartalomra
ec.europa.eu

Pismo Ursule fon der Lajen Oliveru Varheljiju

2019-12-03
17:05
2019-12-03
17:11
Forrás
Pannon RTV
Ursula fon der Lajen: Treba obezbediti autentičnu perspektivu evropskih integracija za Zapadni Balkan.

Neophodno je da ocenjujući pojedine zemlje kandidate na osnovu njihovih zasluga, održimo i ubrzamo razvoj, i da nastavimo da pružamo autentičnu perspektivu za Zapadni Balkan, u vezi sa budućim priključenjem, naglasila je predsednica Evropske komisije, u pismu koje uputila mađarskom komesaru Oliveru Varheljiju.

Mađarski komesar EU Oliver Varhelji će u narednih pet godina voditi resor za politiku susedstva i proširenje.

Ursula fon der Lajen, nova predsednica Komisije, koja je na tu funkciju stupila u nedelju, naglasila je da je perspektiva evropskih integracija na Zapadnom Balkanu pomoglo u uklanjanju istorijskih podela i da je bila pokretačka snaga za važne političke i ekonomske reforme. Ona je izjavila da će Komisija podržati predloge koji se odnose na otvaranje pregovora o pristupanju sa Severnom Makedonijom i Albanijom. Govoreći o zadatcima mađarskog komesara, podvukla je da njegov rad treba da ima za cilj ubrzanje strukturalnih i institucionalnih reformi, sa posebnim naglaskom na vladavinu zakona, ekonomski razvoj i administrativne reforme. Oliver Varhelji bi trebao da podrži sve napore u regionu, koji se odnose na borbu protiv korupcije, kao i nastojanja koja se tiču dobrosusedskih odnosa i rešavanje bilateralnih sporova, naglasila je.

U vezi sa Turskom, Fon der Lajen je napisala da, uzimajući u obzir činjenicu da se Ankara sve više udaljava od Evropske unije, ne bi trebalo razmatrati otvaranje ili zatvaranje nijednog poglavlja u pristupnim pregovorima. Turska će i pored toga ostati partner od ključne važnosti, jer sa Unijom deli zajedničke izazove i interese u područjima sigurnosti, migracija, ekonomije i trgovine.

Prema njenim rečima Istočno partnerstvo treba podići na viši nivo. Mađarski komesar će imati zadatak da ojača odnose sa šest zemalja koje učestvuju u istočnom partnerstvu - Jermenijom, Azerbejdžanom, Belorusijom, Gruzijom, Moldavijom i Ukrajinom.

Po pitanju južnih suseda, odnosno zemalja koje se nalaze na Bliskom Istoku i Severnoj Africi, ona je od Olivera Varheljija zatražila da preispita i aktualizuje prioritete navedene u Agendama za pridruživanje. "One moraju postaviti realne, ali ambiciozne ciljevi vezane za reforme i ekonomski razvoj. Molim vas da ispitate šta možemo učiniti da efikasnije unapredimo kvalitetno upravljanje, da poboljšamo zaštitu našeg zajedničkog okruženja, da unapredimo sveobuhvatno partnerstvo vezano za efikasno upravljanje migracijama, odnosno da podržimo ekonomski rast i otvaranje novih radnih mesta u celom regionu", rekla je Fon der Lajen.

Od zadataka koje očekuju novu Evropsku komisiju, ona je izdvojila: Čim situacija postane jasnija, Komisija treba da postaviti temelje na kojima će Unija formirati ambiciozno i strateško partnerstvo sa Ujedinjenim Kraljevstvom. Ona je naglasila da klimatske promene,  promene digitalnih tehnologija i geopolitičkih uslova imaju veliki uticaj na živote Evropljana. Iako su transformacije po svojoj prirodi različite, na njih je potrebno dati jednako ambiciozan i odlučan odgovor. Evropska komisija će imati zadatak da u tome zauzme vodeću ulogu, da iskoristi mogućnosti koje pružaju promene i da upravlja izazovima koji se rađaju iz toga.

„Naše današnje akcije određuju u kakvom svetu će živeti naša deca i kakvo će mesto Evropa zauzeti u tom svetu", dodala je nova predsednica Evropske komisije.

Ursula fon der Lajen
Oliver Varhelji
Zapadni Balkan
integracija
Mađarski komesar EU

Slične vesti

Najnovije

21:39, Frissítve: 21:45

Dan opštine Ada

1835. godine gradu su dodelili dozvolu za održavanje slobodnog vašara, i kao rezultat toga, naselje i zanatska industrija su postigle ogroman napredak.

Najčitanije