Ugrás a tartalomra
Pannon RTV/Tímár Zsolt

Počela žetva ječma

2019-06-17
21:51
2019-06-17
21:57
Forrás
Pannon RTV
Otkupljivači za sada plaćaju 16 dinara po kilogramu, ukoliko vlažnost zrna ne prelazi 14 odsto.

U ataru Šupljaka prošlog vikenda počela je žetva ječma na manjim parcelama. Probleme zadaje vlažnost zrna, koja se na mnogim mestima kreće između 19 i 21 odsto. Otkupljivači ne žele da kupe zrno koje sadrži preko 16 odsto vlage, a ukoliko je vlaga do 14 odsto plaćaju zagarantovanih 16 dinara. U slučaju vlage od 15 odsto, cenu umanjuju za jedan, a u slučaju 16 odsto vlage za još jedan procenat.

Za sada samo mali deo ječma uskladišten je u silosima u Šupljaku. Tibor Aladič, otkupljivač u lokalnom mlinu kontroliše količinu vlage u uzorcima. Na većini parcela prisustvo vlage je iznad dozvoljenih vrednosti, pokazuje našoj ekipi rezultate merenja. Doneli su i takav požnjeveni ječam gde sadržaj vlage nije bio ni 13 odsto, i bila je odličnog kvaliteta. Proizvođače upućuje na strpljenje. Tibor Aladič dodaje: situacija će po svemu sudeći biti slična prošlogodišnjoj, da će se produžiti žetva ječma, a da će žetva pšenice ranije otpočeti, te će se poslovi stopiti.

Deo ječma je propupeo, odnosno na mnogo mesta je ponovo ozeleneo, to odlaže žetvu jer treba sačekati i da ovi delovi sazreju – objašnjava Janoš Rafai, proizvođač sa Palića. Dodaje: u protivnom ostaće velika vlažnost zrna. Proizvođač kaže da ukoliko ne bude većih padavina, i u tom slučaju tek za dve sedmice moći će da otpočne žetvu ječma.

Istovremeno, u severnoj Bačkoj ima takvih parcela ječma na kojima je žitarica već sazrela. Do jedne otkupne stanice u Subotici, već dolaze proizvođači da predaju rod. Prema rečima rukovodioca firme nema potrebe da se čeka sa žetvom.

„Veći deo proizvođača već je počeo da žanje ječam. Kvalitet ječma je za sada dosta dobar, što se tiče vlage koja je prisutna između 12 i 13 odsto" kaže Zlatko Vojnić, otkupljivač, Subotica.

Zbog kiša koje su najavljene za narednih nekoliko dana, dobro bi bilo da poljoprivrednici požure sa žetvom, savetuje ovaj stručnjak. 

žetva
ječam

Slične vesti

Najnovije

Najčitanije

Kuda dalje posle osnovne škole?

U Osnovnoj školi Moša Pijade u Debeljači je 14 osmaka završilo osnovno obrazovanje u odeljenju na mađarskom nastavnom jeziku.