Ugrás a tartalomra
Pannon RTV/Bognár Róbert

Pokrajinska podrška za nacionalne savete nacionalnih manjina

2021.03.18
18:13
Forrás
Pannon RTV
Ove godine pokrajinska vlada podržava rad nacionalnih saveta sa 61,6 miliona dinara.

Iznos je raspodeljen između 17 manjinskih lokalnih samouprava na teritoriji Vojvodine. Ugovori o dodeli sredstava potpisani su u Novom Sadu.

Pannon RTV/Bognár Róbert

Mađarski nacionalni savet je dobio najviše sredstava. Deo od gotovo 24,5 miliona dinara utrošiće se na operativne troškove rada Mađarskog nacionalnog saveta, a voleli bi da podrže medije i manje regionalne organizacije u programskim aktivnostima, rekao je Jene Hajnal, predsednik Mađarskog nacionalnog saveta. „S jedne strane, za operativne troškove, a s druge strane, za pomoć programima, koji ovako zajedno gledano, mislim da život znače u ovom periodu, znače funkcionisanje i pomagaćemo da se organizuju programi u narednom periodu, posebno u sledećih šest meseci , koji dokazuju da živimo, da jesmo i da možemo organizovati zajednicu i kulturni život čak i u najtežim okolnostima."

Pannon RTV/Bognár Róbert

Nacionalni savet Roma i Nacionalni savet bunjevačke nacionalne manjine je dobio 3,7 miliona odnosno 2,5 miliona dinara, koji će biti utrošeni za finansiranje njihovih aktivnosti. Predstavnici nacionalnih saveta ističu ulogu pokrajinske vlade u pružanju podrške manjinskim institucijama na ovaj način.

Pannon RTV/Bognár Róbert

„Pokrajinska vlada već nekoliko godina finansira rad nacionalnih saveta i vrlo sam zadovoljan što su nacionalni saveti prepoznati kao važni činioci u sprovođenju prava nacionalnih manjina u obrazovanju, kulturi, informisanju i na području službene upotrebe jezika." rekao je Dalibor Nakić, predsednik Nacionalnog saveta Roma.

„Pohvalila bih pokrajinu u smislu da su tokom prošle godine, kada je došlo do većih zastoja u finansijskoj podršci nacionalnim savetima, pokrajinska sredstva su stizala na vreme, a s druge strane, u vreme kada je sve bilo redukovano zbog koronavirusa, kako u finansijskom pogledu, tako i svakom drugom, ova sredstva koje daje pokrajina su ostala na istom nivou kao što su bila." rekla je dr Suzana Kujundžić Ostojić, predsednica Nacionalnog saveta Bunjevaca.

 

Pannon RTV/Bognár Róbert

Žolt Sakalaš, pokrajinski sekretar za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine-nacionalne zajednice, izrazio je nadu da će pokrajinska vlada i nacionalni saveti zajedničkim snagama, solidarno i jedinstveno, uspeti da sprovedu sve ovogodišnje planove za unapređenje stanja nacionalnih zajednica. "Uvereni smo da će se prava nacionalnih manjina i nacionalnih zajednica ostvariti u budućnosti, i ove godine, barem na istom nivou kao i pre. Očekujemo i nadamo se da ćemo to u budućnosti moći podići na još viši nivo."

Pannon RTV/Bognár Róbert

Sredstva će se tokom godine prenositi manjinskim lokalnim samoupravama u četiri  dela.

pokrajina
nacionalni saveti
podrška
Mađarski Nacionalni Savet
potpisivanje
ugovor

Najnovije

Najčitanije

Na Paliću je počela proslava Dana Svetog Ištvana

Kao i prethodnih godina, ljudi su i ove godine već u popodnevnim časovima počeli da se okupljaju na centralnoj manifestaciji proslave Dana Svetog Ištvana na obali jezera Palić. Od 15 časova posetioci su imali priliku da obiđu vašar rukotvorina.