Ugrás a tartalomra

Proizvođači mleka se mogu prijaviti za dobijanje stočne hrane

2022.11.16
14:03
2022.11.16
16:03
Forrás
Pannon RTV
Poljoprivrednici do 23. novembra mogu da konkurišu za 240 kilograma merkantilnog kukuruza po grlu, jer država proizvođačima mleka iz republičkih robnih rezervi stavlja na raspolaganje 15 hiljada tona kukuruza.

Više informacija svi zainteresovani mogu dobiti u kancelariji seoskog domaćina, onoj koja je najbliža njihovom mestu stanovanja.

Pannon RTV/Apczi Jenő

Ovih dana je u kancelariji seoskog domaćina u Kanjiži velika gužva. Od utorka naime primaju prijave onih proizvođača koji žele da konkurišu za subvenciju u formi kukuruza. Na farmi Vendela Bate u Trešnjevcu registrovano je sedam krava, na osnovu njih se prijavio za stočnu hranu. Kako kaže, iza njih je jedna teška godina.

„Bilo je teško jer ove godine nije bilo ni deteline, ni bilo čega drugog. Mislim da ovde moramo biti jako oprezni kako ćemo nastaviti dalje, jer tokom proleća ovde neće baš biti stočne hrane, skoro ništa. Ako morate da je kupite, biće veoma skupa, pa ako sada dobijemo ovo malo kukuruza, mogli bismo da se snađemo neko vreme.”

Pannon RTV/Apczi Jenő

Javni poziv je objavljen 11. novembra i biće dostupan do 23. novembra. Eva Skutera, službenica kancelarije seoskog domaćina kaže da su pored roka za podnošenje važni i vreme i redosled podnošenja prijave. Podnošenje zahteva podrazumeva pribavljanje relativno malog broja dokumenata: pečatom overeno i potpisano uverenje veterinarske službe, izvod iz Registra poljoprivrednih gazdinstava, odnosno popunjeni obrazac, koji se šalje poštom u Poljoprivredno savetodavnu stručnu službu datog naselja.

„Za ovu podršku mogu da konkurišu oni koji u svom domaćinstvu imaju registrovano najmanje jedno, a najviše 50 grla stoke, prema podacima nadležne veterinarske službe. Preduslov je da su u pitanju grla goveda stara najmanje 24 meseca, osim toga ne može da bude zakupac državnog zemljišta, a uslov je i to da je prošle godine dobio premiju za kravlje mleko.”

Skutera je naglasila da će nakon procene javnog poziva proizvođači iz Kanjiže moći da preuzmu stočnu hranu u Padeju.

stočarstvo
Kanjiža
Eva Skutera

Slične vesti

Najnovije

11:47, Frissítve: 12:14

Predstavljanje maski mohačkih bušara u VM4K

Svi oni koji su u četvrtak uveče posetili klupske prostorije Vojvođanskog mađarskog obrazovnog, kulturnog i istraživačkog centra (VM4K) u Subotici su mogli da saznaju više o trikovima rezbarenja maski bušara i njihovoj istorijskoj povorci.
16:01, Frissítve: 17:03

Uspešnih preduzetnika ima i u malim naseljima

Investicija u firmi „MetalCorp“ u Staroj Moravici, realizovana u okviru podrške Fondacije Prosperitati za srednja i velika preduzeća od izuzetnog značaja, predata je na upotrebu. Preduzeće je 2017. i 2019. godine uspešno konkurisalo kod Fondacije.

Najčitanije