Ugrás a tartalomra
Pannon RTV/Dragan Miljanić

Šire ostvarivanje prava nacionalnih zajednica

2022.08.12
16:25
2022.08.12
16:39
Forrás
Pannon RTV
Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Srbije je po četvrti put organizovalo sastanak povodom akcionog plana za period 2022-2025. godine. Pomenuti dokument bavi se ostvarivanjem prava nacionalnih manjina.

Radna grupa je ovoga puta razmatrala komentare i preporuke dobijene na plan. Radna verzija akcionog plana za javnost je objavljena 15. jula.

Emil Lulić, rukovodioc kancelarije Nacionalnog saveta Mađarske nacionalne manjine: „Zato je veoma važno, jer ovo predstavlja jednoglasno opredeljenje vlade, da oni podržavaju, čak i na bolji način od postojećeg zakonodavstva, odnosno na širi način, dalji razvoj datih manjinskih, individualnih prava i prava zajednica, izmenu i proširenje zakonskog okvira i doslednu, sistemsku primenu zakona. Veoma je važno imati ovakav strateški dokument, jer on ne samo da ocrtava naše zadatke i ciljeve, već sve to opisuje na sledljiv, veoma uređen, odnosno sistematski način, i na taj način doprinosi realizaciji potreba i aktivnosti."

Nacionalni savet Mađara
Ministarstvo za ljudska i manjinska prava

Najnovije

13:46, Frissítve: 18:45

Velike grupe migranata

Grupe migranata nalaze se u skoro svakom delu Subotice. Ilegalni migranti se u velikim grupana nalaze ne samo na šumskom delu već i u centru i prigradskom delu.

Najčitanije

Nova pucnjava u šumi na Makovoj Sedmici

Ponovo se desila pucnjava u šumi na Makovoj Sedmici kod Subotice. I ovaj put su avganistanski trgovci ljudima otvorili vatru - rekli su našem novinaru na licu mesta ilegalni migranti koji su u grupi pobegli iz šume.