Ugrás a tartalomra
Pannon RTV/Ürményi Frigyes

U Senti je predstavljen uređaj za tretman vode

2022.03.28
18:27
2022.03.29
16:08
Forrás
Pannon RTV
Eksperimentalni uređaj za tretman vode predstavljen je u Senti. Lokalna samouprava opštine Senta i preduzeće „Kristal” iz Mađarske, sarađuju na ovom projektu već pet godina.

Cilj je da kvalitet vode bude u skladu sa srpskim standardima i da to bude osnova za izgradnju fabrike vode.

Namena uređaja koji je puštena u rad jeste da se utvrdi snabdevanje tog mesta pijaćom vodom, a pored toga i uklanjanje arsena, smanjenje organske materije, degazacija, kao i dezinfekcija i biološka stabilizacija.

Tinde Tamaš, direktor tehnologije vode i razvoja, menadžer projekta, „Kristal doo”: „Ovo je modeliranje zamišljene tehnologije, ovde u realnim uslovima uzimamo mali deo snopa isporučene vode i na njemu modeliramo tehnologiju. Proveravamo kvalitet tretirane vode.”

Pannon RTV/Ürményi Frigyes

Voda u ovom mestu je i sada odgovarajuća za piće, ali sadrži određene supstance, koje još ne zadovoljavaju srpske standarde. Sa ovim poluoperativnim eksperimentom žele da naprave jednu sveobuhvatnu studiju, koja će dati osnovu za izgradnju fabrike vode.

Rudolf Cegledi, predsednik opštine Senta: „Ovaj uređaj će verovatno početi sa konstantnim radom u maju. Posle maksimalno šest meseci rada znaćemo da li ovi predviđeni načini prečišćavanja odgovaraju, i da li će voda za piće u Senti ispunjavati zahteve srpskih standarda.”

Pannon RTV/Ürményi Frigyes

Ovaj projekat i sam uređaj su rezultat jednog partnerskog odnosa između Mađarske i Srbije. Nakon obavljanja čitavog niza tehnoloških optimizacija i nakon laboratorijskih kontrola, uz odgovarajuće izvore planirana je izgradnja fabrike vode.

Ištvan Pastor, predsednik Saveza vojvođanskih Mađara: „Veoma je važna ugradnja takvih tehnologija, koje obezbeđuju poboljšanje kvaliteta vode. Ovde vidimo upravo jedan takav uređaj, a to je važno, jer sa druge strane industrijskog parka koji se nalazi ovde pored, kompanija koja je pokazala ovaj uređaj, želi da osnuje svoju firmu ovde u Senti.”

Pannon RTV/Ürményi Frigyes

Cilj je da se ovi uređaji proizvode ovde i da se sa njima na mnogim mestima poboljša kvalitet vode za piće, jer su površinske vode zagađene u mnogim mestima širom Vojvodine.

Senta
voda
tretman
Ištvan Pastor
Rudolf Cegledi

Najnovije

12:50, Frissítve: 16:12

Počela isplata drugog dela premijе za mleko

Poljoprivrednici su čekali više od šest meseci na isplatu premija u iznosu od 15 dinara po litru mleka. Osim niskih otkupnih cena veliki problem, prema rečima proizvođača, predstavlja i kašnjenje u isplatama premija i drugih subvencija.
20:45, Frissítve: 20:53

Pucnjava u Horgošu

Na društvenim mrežama večeras su se pojavili video snimci na kojima se vidi kako jedna grupa migranata šeta ulicama Horgoša, a povremeno se čuje i pucnjava.

Najčitanije

Pucnjava u Horgošu

Na društvenim mrežama večeras su se pojavili video snimci na kojima se vidi kako jedna grupa migranata šeta ulicama Horgoša, a povremeno se čuje i pucnjava.