Ugrás a tartalomra
Pannon RTV/Raffai Csaba

Upoznaj i sačuvaj!

2022.11.27
17:19
2022.11.27
17:35
Forrás
Pannon RTV
Upoznaj i sačuvaj! – Udruženje ljubitelja prirode "Riparia" je organizovalo obrazovni program pod nazivom "Ptičiji svet i zaštićena područja" na Paliću. Projekat je realizovan uz podršku lokalne samouprave Subotica.

Učesnici su imali priliku da se upoznaju sa Spomenikom prirode "Stabla hrasta lužnjaka na Paliću" i njegovim vrednostima, a mališani su na hrastove postavili i kućice za ptice.

Dominik Kiš, učenik Osnovna škola "Miroslav Antić", Palić: „Zato je važno obratiti pažnju na ptice, jer ima takvih koje nigde ne mogu da nađu hranu po hladnoći, po snegu, u hladnijim vremenima im je hladno i ne mogu da pronađu hranu, jer se sva njihova hrana, kao što su gliste, sakrila pod zemlju."

Pannon RTV/Raffai Csaba

Organizatori su naglasak stavili na edukaciju. Zavod za zaštitu prirode Srbije je predstavljen i kroz ornitološku akciju čija je suština bila postavljanje edukativnih tabli, te kućica i hranilica za ptice.

Oto Sekereš, čuvar prirode, JP "Palić-Ludaš": "Mi takođe možemo da pomognemo ovim pticama koje se gnezde. Pripremamo kućice odgovarajuće veličine i postavljamo ih na odgovarajuća mesta. Doneli smo neke uzorke od ovih kućica. Dakle, imamo malih kuća za ptice, pa sve do kućica za velike primerke ptica. Čak smo doneli i neke kućice koje se mogu napraviti za sove ušare, kao i hranilicu za ptice. Ovo želimo zajedno sa đacima da izložimo."

Pannon RTV/Raffai Csaba

Tamaš Vinko, predsednik Udruženja ljubitelja prirode "Riparia", je kao organizator rekao da će se ubuduće organizovati više izleta kako bi zainteresovani mogli iz prve ruke da dožive važnost i poteškoće rada na zaštiti životne sredine.

"Ovakva vrsta edukativnih programa uvek predstavljaju svojevrsni prenos znanja. Upoznati ljude s našim prirodnim vrednostima. Od čega su zaštićeni, zašto je potrebno nešto štititi. Šta možemo učiniti da ih sačuvamo? Očigledno, udruženje ima veći profil u istraživanju ptičjeg sveta, ali aktivni smo i na mnogim drugim područjima."

Poslednja ovogodišnja manifestacija Udruženja ljubitelja prirode "Riparia" će biti Ptičji Božić koji će se održati u ludaškom Vizitorskom centru.

Upoznaj i sačuvaj!
Riparia
Palić
Palić-Ludaš

Najnovije

11:47, Frissítve: 15:50

Predstavljanje maski mohačkih bušara u VM4K

Svi oni koji su u četvrtak uveče posetili klupske prostorije Vojvođanskog mađarskog obrazovnog, kulturnog i istraživačkog centra (VM4K) u Subotici su mogli da saznaju više o trikovima rezbarenja maski bušara i njihovoj istorijskoj povorci.

Najčitanije