Ugrás a tartalomra
Pannon RTV/Rácz László

Vazduh je čist? U Bečeju baš i nije

2021.02.26
15:16
2021.02.26
17:24
Forrás
Pannon RTV
Kvalitet vazduha je u poslednje vreme na više mesta u Vojvodini bio loš. Koncentracije čestica u vazduhu povećavale su se uglavnom u večernjim časovima.

Negativne vrednosti izmerene su i u nekim delovima opštine Bečej, a najgori je kvalitet vazduha bio u Novom Selu.

U zimskim mesecima, pored opšteg zagađenja, situaciju pogoršava i upotreba neodgovarajućeg goriva za loženje. Svako ko pokuša da se pored peći zagreje loženjem guma i drugog otpada, može da računa na novčanu kaznu.

Građani Bečeja su se u petak probudili na prelepo sunčano jutro. Dimnjaci su se manje dimili, pa je i vazduh bio čistiji nego inače.

Pera Bašić, Bečej: „Obično izlazim rano ujutro, tada je vrlo prijatno. Ne znam kako je popodne, ali ovako ujutro je u redu."

Pannon RTV/Rácz László

Senzori za merenje koncentracije vazdušne prašine ovih dana su pokazali da indeks zagađenosti vazduha u Novom Selu prelazi 200, što već može imati štetan uticaj na zdravlje. U ostatku Bečeja i u Bačkom Gradištu, ta brojka se kreće oko 150, što znači da je vazduh i tamo zagađen.

Gordana Adamov, aktivistkinja, Bečejsko udruženje mladih: „Merenjem koje plaća opština Bečej meri se isključivo samo sumpor-dioksid, azot-dioksid i čađ, dakle samo 3 stavke od ukupno deset, i ne uključuje suspendovane čestice, koje najviše zagađuju vazduh . Istraživanja pokazuju da je vazduh čist, u navodnicima, samo tamo gde se ne mere suspendovane čestice."

Pannon RTV/Rácz László

Merenje u punom obimu trenutno u Bečeju i Bačkom Gradištu vrši Bečejsko udruženje mladih, a uskoro će isto raditi i u Bačkom Petrovom Selu. Opština Bečej jednom godišnje vrši merenje, ali ono ne otkriva suspendovane čestice. Za ovu namenu će i ove godine biti potrošeno 300 hiljada dinara.

Bojana Božić, šef Odeljenja za zaštitu životne sredine, Bečej: „Taj iznos naravno nije dovoljan. To merenje se vrši u razmacima od 15-30 dana. Svesni smo toga da to merenje ne pokazuje stvarno stanje i kvalitet vazduha u Bečeju. Mi još uvek nismo u toj zoni, u kojoj rade merne stanice koje je postavilo ministarstvo, u okviru jedne državne mreže."

Pored zagađenja od strane vozila i fabrika, na kvalitet vazduha zimi u velikoj meri utiče i upotreba neodgovarajućeg goriva za grejanje. Fizičko lice koje za grejanje koristi gumu i drugi otpad, može da računa na kaznu i do 5000 dinara.

Bečej
vazduh

Najnovije

Najčitanije

Subotička crvena kovid zona

Ekipa Televizije "Pannon" je dobila dozvolu za snimanje u crvenoj zoni kovid bloka Opšte bolnice Subotica, tamo gde se leče najteži pacijenti. Snimili smo potresne snimke!