Ugrás a tartalomra
Pannon RTV

Važna komunalna pitanja na dnevnom redu subotičke gradske Skupštine

2021.06.02
14:23
2021.06.02
17:17
Forrás
Pannon RTV
Pred odbornicima na sutrašnjoj sednici Skupštine grada nalazi se izmena programa poslovanja „Vodovoda i kanalizacije" kao i Odluka o rukovanju komunalnim otpadom.

Na skupštini će biti reći o konsolidovanom završnom računu budžeta grada Subotice, najavio je dr Balint Pastor, kako je to i uobičajio, neke od tema koje će se naći na sutrašnjem zasedanju Skupštine grada Subotice.

Grad će konkurisati za program „Čista Srbija" koji realizuju jedna kineska banka i Srbija. Subotica će učestvovati u drugom krugu, a ukoliko njena prijava bude uspešna, biće ostvarena ulaganja u kanalizacionu i vodovodnu mrežu kakvih nije bilo u poslednjih 50 godina – naglasio je dr Balint Pastor. „Moguća je izgradnja 110 kilometara kanalizacione mreže. Konkretno, 50 kilometara u Subotici, 10 kilometara na Paliću, 25 kilometara u Bajmoku i 25 kilometara u Čantaviru. U svakom od ova dva naselja, u Čantaviru i Bajmoku biće izgrađen i po jedan prečistač otpadnih voda. Potrebno je izmeniti program poslovanja „Vodovoda i kanalizacije" jer su u toku ulaganja u izradu projektne dokumentacije, potpuno konkretno 8,9 miliona dinara, od kojih je polovinu troškova grad preuzeo na sebe, a drugu polovinu snosi vodovodno preduzeće."

Pannon RTV

Na prethodnoj sednici Skupštine grada promenjen je gradski Statut, čime je u ravnopravnu i službenu upotrebu uveden i bunjevački jezik, uz srpski, mađarski i hrvatski. Nakon toga, Bunjevački nacionalni savet doneo je odluku o tradicionalnim nazivima naselja i mesta na bunjevačkom jeziku.

„Skupština grada treba da donese odluku koja ima deklarativan značaj, odnosno u Statutu grada postoji odeljak koji u vidu tabele sadrži nazive naselja u okviru grada na svim jezicima koji su u službenoj upotrebi, i ova tabela će se proširiti dodatnim stupcem i u gradski Statut će biti upisani nazivi naselja onako kako ih je utvrdio Bunjevački nacionalni savet" objasnio je dr Balint Pastor, predsednik Skupštine grada Subotice.

Na 10. redovnoj sednici Skupštine grada koja će biti održana sutra, odbornici će odlučivati i o više kadrovskih pitanja – rekao je dr Balint Pastor.

Subotica
gradska skupština
dr Balint Pastor

Najnovije

Najčitanije

Šupljak: Na Festivalu belog luka dobrodošlica novorođenčadi

Proslava Dana sela godinama se vezuje za Festival belog luka, koji je izrastao u najveću manifestaciju Šupljaka. Tada se organizuje dobrodošlica novorođenčadima naselja i dele im pokloni. 17 novorođenčadi rođenih od Festivala 2019-e dobili su poklon