Ugrás a tartalomra
Pannon RTV/Szalai Adrián

Bazar zdravlja u Bezdanu

2023.02.08
15:27
2023.02.08
16:04
Forrás
Panon RTV
Ultrazvučni pregledi, kompletna krvna slika, pregledi dijabetičara, EKG pregledi – ove preglede su u Bezdanu obavili specijalisti Doma zdravlja „dr Đorđe Lazić“ u Somboru u sklopu novog programa.

Ustanova je od Pokrajine dobila mobilni ultrazvučni aparat, a od Grada Sombora sanitetsko vozilo, na taj način je mogao da krene program koji predviđa da se pregledi i usluge lekara specijalista učine dostupnima za pacijente koji žive u selima. Program će se sprovoditi tako što će se jednom nedeljno obilaziti jedno naselje koje pripada teritoriji Sombora.

U zgradu Doma zdravlja u Bezdanu su stalno pristizali pacijenti. Velika interesovanje se pokazalo za ovaj program Doma zdravlja „dr Đorđe Lazić“ u Somboru. Za meštane je veliko olakšanje što ne moraju da putuju u Sombor kako bi obavili potrebne pretrage. Sada je doktor došao do pacijenta.

Ilona Hatala, Bezdan: "Jako, jako sam srećna što ne moram da putujem. Slabovida sam, moram sa pratnjom, ne mogu sama na put. Ova akcija je idealna stvar. Šta god da se dogodi, doći ću na ove preglede."

Ovo je mobilni ultrazvuk. Zahvaljujući tome, ultrazvučni pregledi mogu da se obavljaju i u selima koja pripadaju Somboru. U poslednje dve godine Dom zdravlja u Somboru je veliki naglasak stavio na opremanje svojih seoskih ambulanti boljom opremom, kao i na osposobljavanje kadra – rekla je dr Emeše Uri, direktorica Doma zdravlja „dr Đorđe Lazić“.

„Grad Sombor je za Dom zdravlja kupio jedno sanitetsko vozilo, koje ima funkciju da se medicinski aparati prevezu na mesto gde je to potrebno, kao i za prevoz nepokretnih pacijenata do ambulante. Tu pre svega mislimo na seoske Domove zdravlja, dakle pacijentima zapravo približavamo dijagnostiku, opremu i lekare specijaliste. Pritome, ono što nas posebno raduje je da su mlade kolege posebno zainteresovane za dalje usavršavanje, a za to smo predvideli i sredstva."

Ovde se upravo obavlja poseban pregled stopala dijabetičara. Na taj način se istovremeno može proceniti stanje dijabetičara. Lokalna samouprava grada Sombora i Dom zdravlja Sombor jako dobro sarađuju ​​– rekla je Antonija Nađ Kosanović, članica Gradskog veća Sombora zadužena za pitanje sporta, omladine, dece i zdravstva.

“Rezultat toga je da smo uspeli da pokrenemo ovaj program čija je svrha da se ovde pregledi obavljaju pod puno boljim uslovima, za one ljude kojima je pregled važan, jer znamo da u selima žive uglavnom stariji ljudi i ima i dosta lica koji su u teškoj materijalnoj situaciji i ne mogu doći u Sombor na lekarske pretrage, ili moraju jako dugo čekati na neku vrstu pregleda, pa smo se dogovorili da opremu prevezemo vozilom Hitne pomoći koje je grad kupio prošle godine, a time i lekare specijaliste, koji su obučeni za obavljanje raznih pregleda."

Program će se sprovoditi tako što će se jednom nedeljno obilaziti jedno naselje, prvo veća naselja, a zatim po potrebi žele da obiđu i manja sela. Takođe će se vratiti u Bezdan ako to bude potrebno.

Prvi pregledi u okviru ovog programa su započeli danas u Bezdanu, a sledeće nedelje, u utorak, posetiće se naselje Stapar, ali je vrlo važno napomenuti da na te preglede mogu da idu samo oni pacijenti koji su prethodno dobili uputnicu od svog izabranog lekara za te vrste pregleda.

zdravlje
Bezdan
pregled

Najnovije

13:47, Frissítve: 16:42

Portal eAgrar neophodan!

Zahteve za subvenciju po hektaru poljoprivrednici mogu da podnesu do 15 maja. Rok za prijavu za premije za mleko je samo dve nedelje. Poznati su i rokovi ostalih subvencija. Podnošenje zahteva za novčane subvencije je moguće isključivo preko eAgrara.

Najčitanije

Portal eAgrar neophodan!

Zahteve za subvenciju po hektaru poljoprivrednici mogu da podnesu do 15 maja. Rok za prijavu za premije za mleko je samo dve nedelje. Poznati su i rokovi ostalih subvencija. Podnošenje zahteva za novčane subvencije je moguće isključivo preko eAgrara.