Ugrás a tartalomra

Adatvédelmi tájékoztató

Általános rendelkezések
1. Szakasz

1.1. A https://pannonrtv.com honlapot (továbbiakban: honlap) a Pannónia Alapítvány működteti (továbbiakban: Alapítvány).

1.2. A honlapra történő belépéssel a látogató elfogadja a jelen felhasználási feltételeket (továbbiakban: feltételek) és azokat magára nézve kötelezőnek tekinti.

1.3. Az Alapítvány fenntartja a jogot a feltételek módosítására, ezért ajánljuk, hogy a legközelebbi honlap látogatásnál újból ellenőrizze le a feltételeket, annak érdekében, hogy informálódjon az esetleges változásokról.

1.4. A látogató elfogadja és kijelenti, hogy a honlapon található tartalmakat saját felelősségére használja.

1.5. Amennyiben nem egyezik az előírt feltételekkel,  kérjük hagyja el a honlapot.

A honlapon található tartalmak
2. Szakasz

2.1. A honlap saját tartalmakból, átvett tartalmakból, külső honlapokra utaló linkekből, beágyazott videókból, hirdetésekből, reklámokból és a látogatók által létrehozott tartalmakból áll.

2.2. Saját tartalmak alatt a jelen feltételek értelmében a fényképeket, szövegeket, videókat, hanganyagokat, műsorokat, reklámokat és minden olyan egyéb tartalmat kell érteni, melyek az Alapítvány szellemi tulajdonában vannak és melyeknél forrásként a Pannon RTV van feltüntetve, vagy a Pannon RTV logó látható rajta.

2.3. Átvett tartalmak alatt a jelen feltételek értelmében minden olyan fényképet, szöveget, videót, hanganyagot, műsort és minden olyan egyéb tartalmat kell érteni, melyek más személyek szellemi tulajdonában vannak és melyeket az Alapítvány megfelelő jogügylet alapján a honlapra feltöltött.

2.4. Látogatók által létrehozott tartalmak a látogatók által feltöltött hozzászólásokat foglalják magában.


Linkek és beágyazott videók
3. Szakasz

3.1. A honlapon külső honlapokra utaló linkek és beágyazott videók találhatók. A külső honlapok illetve videók nem tartoznak az Alapítvány befolyása alá, így a felelősségi körébe sem.

3.2. Az Alapítvány nem vállalja a felelősséget a külső honlapok, illetve beágyazott videók tartalmáért, azok pontosságáért, változásáért, valamint a linkek illetve videók működéséért.

Látogatók által létrehozott tartalmak
4. Szakasz

4.1. A honlapon történő hozzászólás létrehozásához regisztráció szükséges.

4.2. A honlapon tilos olyan hozzászólást létrehozni, mely sérti más személyek szellemi tulajdonjogát, sértő, rágalmazó, gyűlölködő jellegű, rossz hírt keltő, szexuális tartalmú,  másokra nézve  etnikai-, nemzeti származás, nem, társadalmi osztály, vallás, nemi beállítottság, fogyatékosság illetve bármely más alapon sértő, illetve törvénybe ütköző tartalmú.

4.3. A látogatónak tilos a honlapra  bármely olyan  tartalmat feltölteni, mellyel akadályozza az oldal akadálytalan működését.

4.4. Az Alapítvány nem vállalja a felelősséget a látogatók által létrehozott tartalmakért. Ez utóbbiért maguk a látogatók tartoznak felelősséggel.


Hirdetések és reklámok
5. Szakasz

Az Alapítvány nem felel a más személy által (reklámozó, hirdető) összeállított, hirdetésekben illetve reklámokban található tartalmakból eredő, harmadik személyt érintő károkért.


Szellemi tulajdon
6. Szakasz

6.1. Az Alapítvány engedélyét adja, hogy a honlapon található saját tartalmakat a látogatók megosszák más közösségi oldalakon, azzal, hogy kötelesek feltüntetni a forrást.

6.2. Az Alapítvány engedélyét adja a látogatók részére, hogy díjmentesen, a honlapon található saját tartalmakat, kivéve a videókat, változtatás nélkül közzétegyék más honlapokon illetve internetes portálokon, a forrás kötelező feltüntetése mellett.

6.3. A videók bármilyen módon történő felhasználásához (közzététel más honlapokon illetve internetes portálokon) az Alapítvány engedélye szükséges.

6.4. A honlapon található átvett tartalmak használatával kapcsolatban az Alapítványnak nincsen hatásköre, ezért megkérjük, hogy az ilyen jellegű kérdésekkel forduljon a szellemi tulajdon jogosultjához.

6.5. A látogatók kötelesek a honlapon található szellemi tulajdonjoggal védett tartalmakat tiszteletben tartani a hatályban lévő szellemi tulajdonról szóló törvényekkel összhangban. Azoknak megsértése polgárjogi és büntetőjogi felelősséget von maga után.

6.6. Az Alapítvány igyekszik minden személy szellemi tulajdonjogát tiszteletben tartani. Amennyiben  a honlapon mégis olyan tartalmat talál mely sérti szellemi tulajdonjogát, kérjük jelezze és megtesszük az összes szükséges intézkedést.

Adatvédelem

7. Szakasz
Az Alapítvány bizalmasan kezeli a honlap látogatóinak regisztráció során megadott adatait. A honlapon történő regisztráláshoz szükséges adatokat, az Alapítvány nem teszi közzé harmadik személyek számára, kivéve ha az a hatályos törvények értelmében kötelező.


Felelősség
8. Szakasz

8.1. Az Alapítvány minden szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy biztosítsa a honlap akadálytalan működését.

8.2. Az Alapítvány semmilyen felelősséget sem vállal, a honlapon található esetleges pontatlan információkból, az oldal elérhetetlenségéből, illetve bármely egyéb hasonló hiányosságból fakadó, látogatót ért károkért.

Vitarendezés
9. Szakasz

Jelen feltételekből származó vitákat a felek igyekeznek elsősorban békés úton megoldani, amennyiben az nem járna sikerrel, a szabadkai bíróság az illetékes és a szerbiai jog alkalmazandó.

Kapcsolattartás
10. Szakasz

Amennyiben bármely kérdése vagy megjegyzése akad a honlappal kapcsolatban, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot a következő elérhetőségek egyikén: telefonon 024/621-401 illetve e-mailen office@pannonrtv.com keresztül.

Obaveštenje o zaštiti podataka

Opšte odredbe


Član 1.

1.1. Fondacija Panonija (u daljem tekstu: Fondacija) upravlja web stranicom https://pannonrtv.com (u daljem tekstu: web stranica).

1.2. Pristupom web stranici korisnik prihvata ove uslove korišćenja (u daljem tekstu: uslovi), te iste smatra obavezujućim.

1.3. Fondacija zadržava pravo na promenu uslova, te zbog toga preporučujemo da prilikom sledeće posete web stranice, proverite uslove ponovo, a u cilju informisanja o eventualnim promenama.

1.4. Korisnik prihvata i izjavljuje da će sadržaje, koji se nalaze na web stranici, koristiti na svoju odgovornost .

1.5. Ukoliko se korisnik ne slaže sa propisanim uslovima, molimo korisnika da napusti web stranicu.  

 

Sadržaji na web stranici

Član 2.

2.1. Web stranica se sastoji od sopstvenih sadržaja, preuzetih sadržaja, linkova na druge web stranice, ugrađenih video snimaka, oglasa, reklama i sadržaja stvorenih od strane korisnika.

2.2. U smislu ovih uslova korišćenja, pod sopstvenim sadržajima se smatraju fotografije, tekstovi, video snimci, zvučni materijali, emisije, reklame i svi ostali sadržaji, koji čine inetlektualnu svojinu Fondacije, te na kojima je kao izvor navedena Pannon RTV ili na kojima se nalazi žig Pannon RTV-a.

2.3. U smislu ovih uslova korišćenja, pod preuzetim sadržajima se smatraju fotografije, tekstovi, video snimci, zvučni materijali, emisije, reklame i svi ostali sadržaji, koji čine inetlektualnu svojinu drugih lica, te koji su postavljeni na web stranicu na osnovu adekvatnog pravnog posla.

2.4. Pod sadržajima stvorenih od strane korisnika se smatraju postavljeni/uplodovani komentari.


Linkovi i ugrađeni video snimci
Član 3.

3.1. Na web stranici se nalaze linkovi, koji upućuju na spoljne web stranice i ugrađeni video snimci. Spoljne web stranice i video snimci nisu pod uticajem Fondacije, te Fondacija nije odgovorna za iste.

3.2. Fondacija ne odgovara za sadržaje, tačnost i promenu sadržaja spoljnih web stranica, kao ni za funkcionisanje linkova odnosno video snimaka.

 

Sadržaji stvoreni od strane korisnika
 Član 4.

4.1. Za ostavljanje komentara na web stranici potrebna je registacija.

4.2. Na web stranici je zabranjeno ostaviti komentare kojima se vrši povreda intelektualne svojine,  vređanje, kleveta, širenje mržnje, zlonamernih vesti, zatim kojim se vrši vređanje po etničkom, polnom, religijskom osnovu ili po osnovu društvenog statusa, polnog opredeljenja,  nacionalnog porekla, te vređanje po bilo kom osnovu, kao i postavljanje protivpravnih komentara.

4.3. Zabranjeno je korisniku da postavi bilo kakav sadržaj, koji sprečava nesmetan rad web stranice.

4.4. Fondacija ne odgovara za sadržaje stvorene od strane korisnika. Korisnici sami odgovaraju za sadržaje koje su stvorili.


Oglasi i reklame
Član 5.

Fondacija ne odgovara za štete koje pretrpe treća lica, koje su nastale zbog sadržaja iz reklama, oglasa, stvorenih od strane drugih lica (oglašivači).


Intelektualna svojina
Član 6.

6.1. Fondacija daje svoju saglasnost da sadržaje koji se nalaze na web stranici korisnici podele na društvenim stranicama, uz obavezu naznačenja izvora.

6.2. Fondacija daje svoju saglasnost da svoje sadržaje, koji se nalaze na web stranici, izuzev video snimaka, korisnici, bez naknade i bez promene, objave na drugim web stranicama odnosno web portalima, uz obavezu naznačenja izvora.

6.3. Za bilo kakvo korišćenje video snimaka (objavljivanje na drugim web stranicama odnosno web portalima) potrebna je saglasnost Fondacije.

6.4. U odnosu na preuzete sadržaje koji se nalaze na web stranici Fondacija nema nadležnosti, te zbog toga molimo korisnike da se sa pitanjima obrate nosiocima prava intelektualne svojine.

6.5. Korisnici su dužni da poštuju sadržaje zaštićene intelektualnom svojinom, u skladu sa važećim zakonima koji regulišu oblast intelektualne svojine. Povreda intelektualne svojine ima za posledicu građansku i krivičnu odgovornost.

6.6. Fondacija poštuje intelektualnu svojinu svakog lica. Ukoliko na web stranici ipak pronađete sadržaj koji povređuje Vašu intelektualnu svojinu, molimo Vas da javite Fondaciji, te ćemo preduzeti sve potrebne mere.

 

Zaštita podataka

Član 7.

Fondacija poverljivo upravlja podacima datim od strane korisnika prilikom registracije na web stranici. Podatke, koji su neophodni za registraciju na web stranici, Fondacija neće saopštavati trećim licima, izuzev u slučajevima kada je to obavezno po važećim zakonima.


Odgovornost
Član
8.

8.1. Fondacija preduzima sve potrebne mere u cilju obezbeđenja nesmetanog rada i funkcionisanja web stranice.

8.2. Fondacija ne odgovara za štetu korisniku koja je prouzrokovana usled informacija na web stranici koje su eventualno netačne, zatim zbog nefunkcionisanja web stranice, kao i usled sličnih nedostataka.

 

Rešavanje sporova
Član 9.

Sporove nastale usled primene ovih uslova, stranke će pokušati rešiti mirnim putem, a ukoliko to ostane bezuspešno, nadležan je sud u Subotici, te se primenjuje pravo Republike Srbije.

 

Održavanje kontakta
Član 10.

Ukoliko imate bilo kakva pitanja ili napomene u vezi sa web stranicom, molimo Vas da stupite u kontakt sa nama putem jednog od sledećih kontakata: putem telefona: 024/621-401 ili putem e-mejla: office@pannonrtv.com.