Ugrás a tartalomra
Pannon RTV/Dobó Krisztián

Na prostoru Regionalne deponije sadi se arunda i energetska vrba

2021.04.28
13:49
2021.04.28
16:03
Forrás
Pannon RTV
U toku je sadnja dve vrste brzorastućih biljaka, arunde i energetske vrbe, na prostoru Regionalne deponije d.o.o. Subotica. U okviru ovog pilot projekta drva će biti zasađena na dva hektara.
Pannon RTV/Dobó Krisztián

Dr Balint Pastor, predsednik Skupštine grada Subotice i šef poslaničke grupe SVM-a u Republičkom parlamentu, rekao je da prečišćeni mulj koji izlazi iz postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, može ponovo da se iskoristi nakon kompostiranja. Za to se međutim mora obogatiti piljevinom, a energetska vrba, odnosno arunda su savršeni za tu namenu. Dobijena masa se može koristiti, između ostalog, i za sanaciju starih deponija na prostoru nekoliko lokalnih samouprava.

Pannon RTV/Dobó Krisztián

Na prostoru Regionalne deponije Subotica sade se vrbe. Planirana je sadnja 14 hiljada stabala vrbe na jednom hektaru, kao i sadnja arunde.

Dr Balint Pastor, predsednik Skupštine grada Subotice: „Na relativno velikom prostoru sade se dve vrste brzorastućeg drveta. To su arunda i energetska vrba, biljke korisne iz više razloga. Pored upravljanja zemljištem i poboljšavanjem kvaliteta tla, one su najvažnije sa ekološkog aspekta, jer će zahvaljujući jednoj međunarodnoj saradnji, ove dve vrste drveta biti posađene ovde, na prostoru Regionalne deponije d.o.o. Subotica."

Pannon RTV/Dobó Krisztián

Ove dve biljke obezbeđuju ekološku ravnotežu tla i brzo rastu - rekao je Gelert Gligor. Vršilac dužnosti direktora Regionalne deponije Subotica dodao je da sa ovim zasadima takođe doprinose i proizvodnji kiseonika.

„Pored njegove multidisciplinarne prirode, treba takođe reći da, u osnovi, razvojem ovih zasada, odnosno kasnije tokom berbe, možemo poboljšati naše unutrašnje rezerve biomase, odnosno da ćemo na raspolaganju imati takve unutrašnje rezerve, koje mešanjem sa muljem sa prešistača otpadnih voda obezbeđuju odličan materijal za konstrukciju i strukturiranje, i na taj način ćemo moći da proizvedemo odgovarajući biološki proizvod."

Pannon RTV/Dobó Krisztián

Gelert Gligor je dodao da će u sklopu ovog pilot projekta biti zasađeno dva hektara u okviru jedne međunarodne saradnje. U budućnosti se zasađene površine mogu i proširiti.

regionalna deponija
Subotica
arunda
energetska vrba
sadnja
dr Balint Pastor

Najnovije

Najčitanije

Šupljak: Na Festivalu belog luka dobrodošlica novorođenčadi

Proslava Dana sela godinama se vezuje za Festival belog luka, koji je izrastao u najveću manifestaciju Šupljaka. Tada se organizuje dobrodošlica novorođenčadima naselja i dele im pokloni. 17 novorođenčadi rođenih od Festivala 2019-e dobili su poklon