Ugrás a tartalomra
A tanácskozás
Pannon RTV/Hoffmann Artúr

Ojačati rad međunacionalnih saveta

2019-07-16
21:37
2019-07-16
21:48
Forrás
RTV Pannon
U Novom Sadu ocenjivane su aktivnosti saveta koji se bave pitanjima međunacionalnih odnosa. Skup organizovao Centar za razvoj civilnog društva.

Na konferenciji su učestvovali predstavnici iz više vojvođanskih naselja, koji su govorili o oživljavanju ovih tela, kao i o zadacima koji stoje pred njima.

Községi tanácsok képviselői

Opštinski saveti za međunacionalne odnose formirani su pre 15 godina, sa ciljem da raspravljaju o podjednakom ostvarivanju prava nacionalnih manjina, o njihovoj zaštiti i unapređenju pitanja koja se odnose na ovu oblast. Oni su trebali da imaju važnu ulogu u položaju nacionalnih manjina, i u uređivanju lokalnih problema. U Temerinu je ovakvo telo osnovano 2005. godine. U južnobačkom naselju u tom trenutku bili su prisutni međunacionalni konflikti, te je savet imao dosta posla. Od tada, situacija se sredila, tako da od 2011. godine nisu ni sazvali članove saveta – rekla je Izabela Urban, savetnica predsednika opštine (SVM). „Obilazeći ove skupove, potpuno drugačije vidim ulogu savete. Smatram da se lokalna samouprava nije dovoljno bavila ovom temom, ali će to svakako činiti u budućnosti. Na poslednoj sednici Skupštine opštine već smo izabrali nove ljude" rekla je članica saveta u Temerinu.

Savet u Temerinu trenutno ima petoro Srba i petoro Mađara za članove. Izabela Urban smatra da je jedan od njihovih najvažnijih zadataka na polju obrazovanja, gde bi trebalo više pažnje obratiti na odredbe republičkih zakona koje se odnose na nacionalne manjine.

Civil Társadalom-fejlesztési Központ

Snežana Ilić, direktorica Centra za razvoj civilnog društva smatra da sistem međunacionalnih saveta u Vojvodini u stanju neke vrste hibernacije i da je rad saveta nevidljiv. „Nedostaje svaka vrsta edukacije, dalje obuke. Ni nakon 15 godina saveti nisu međusobno povezani, ne mogu međusobno da razmenjuju iskustva u interesu poboljšanja posla. To je rešiv zadatak koji stoji pred nama. Nakon 15 godina imamo posla sa sistemom koji nije iskorišćen, ili je to samo delimično" izjavila je direktorica Centra.

A civil központ munkatársai

Vlado Radulović, član Kancelarije za ljudska i manjinska prava kaže da su primetne brojne manjkavosti u radu saveta. „Imamo različite primere. U pojedinim lokalnim samoupravama formirani su saveti, ali funkcionišu samo na papiru. Imamo lokalne samouprave koje daju pozitivan primer i daju redovne polugodišnje izveštaje o aktivnostima. Postoje i takvi saveti koji takođe funkcionišu, ali ne u skladu sa zakonima" – ocenio je aktuelnu situaciju savetnik Kancelarije.

Vlado Radulović je rekao: državni organi, kao i civilne i manjinske organizacije treba da rade na jačanju kapaciteta ovih tela, odnosno detaljno treba da ih obaveste o njihovoj ulozi i zadacima.

međunacionalni saveti
opštine
Centar za razvoj civilnog društva
Novi Sad

Slične vesti

Najnovije

20:31, Frissítve: 20:37

Božićna radionica za decu

Na božićnoj kreativnoj radionici, koja je upriličena u maloj sali Doma kulture “Atila Jožef” u Debeljači, okupio se velik broj dece i roditelja.

Najčitanije

Avanturistički izlet i pokloni

Nesvakidašnje putovanje sa Deda Mrazom je upriličeno danas, Železnice Srbije su pokrenule kompoziciju u novogodišnjem ruhu na liniji Subotica-Palić.