Ugrás a tartalomra
Pannon RTV/Molnár Edvárd

Predaja Zlatnog krsta Mađarske na Paliću

2021.05.27
18:42
Forrás
Pannon RTV
Generalna konzulkinja Mađarske istakla da je cilj Mađarske da svako napreduje na svojoj rodnoj grudi.

Generalna konzulkinja Mađarske u Subotici Ester Čalokozi je na svečanosti povodom predaje prestižnog odlikovanja Zlatni krst Mađarske nekolicini meštana Vojvodine, koja je upriličena na Paliću, kazala da odlikovanje dobijaju lica koja su učinila nešto istaknuto u mađarskom interesu. Na manifestaciji su pored ostalih bili predsednik Saveza vojvođanskih Mađara Ištvan Pastor, ambasador Mađarske u Beogradu Atila Pinter i predsednik Mađarskog nacionalnog saveta Jene Hajnal.

Pannon RTV/Molnár Edvárd

Zlatnim krstom Mađarske odlikovani su Đerđ Terek i Šandor Talpai, a pored ostalih i Terez Sabo Hanđa te Ilona Ločei koji su saradnici Pannon RTV. Ilona Ločei je dobila odlikovanje za rad na očuvanju duhovne i materijalne baštine Sekelja iz Bukovine, te za društveni i novinarski rad u krugovima vojvođanskih Mađara. Ilona je i 26 godina sekretar mađarskog kulturnog društva „Aron Tamaši Sekelj".

"Biti sekretar je zadatak u kojem mi je zadatak da u grupama, uključivanjem članova uvek nađemo pravo rešenje. U organizovanju programa naći put da okupimo mađarstvo" – kazala je Ilona Ločei.

Pannon RTV/Molnár Edvárd

Zlatni krst Mađarske su dobili i Đeze Bordaš, dr Mihalj Bimbo, dr Zoltan Jegeš i Karolj Ozvađ, te Judit Rafai, koja je odlikovana za negovanje mađarske kulture, posebno za prikupljanje narodnih pripovetki i popularizaciji na naučnom i naučnopopularnom načinu.

„I u okviru istraživanja pripovetki bih istaknula da jako mnogo dugujem vojvođanskim pripovedačima. Da nisu tako dobri, onda ni ja ne bih postigla takve rezultate kakve jesam" – kazale je Judit Rafai prilikom preuzimanja odlikovanja.

Pannon RTV/Molnár Edvárd

Zahvaljujući proteklih deset godina mađarske nacionalne politike su pokrenuti takvi sistemi procesi podrške i jačanja zajednice koji su u potpunosti promenili potencijale Mađara koji žive u rasejanju – naglasila je Ester Čalokozi, generalna konzulkinja Mađarske u Subotici.

"Nacionalno jedinstvo znači, i osnažuje to što se sada u svim tačkama Karpatskog basena dešavaju predaje odlikovanja. Odlikovanja izražavaju i da smo jedna nacija, članovi jedinstvenog mađarstva" – izjavila je generalna konzulkinja Mađarske u Subotici Ester Čalokozi. Ona je dodala da mađarstvo može da opstane ako ima onih koji rade u njegovom interesu.

Mađarska
Zlatni krst Mađarske
Ilona Lečei
Jene Hajnal
Atila Pinter
Ištvan Pastor
Ester Čalokezi
Terez Sabo Hanđa

Najnovije

16:36, Frissítve: 16:42

Ko je najbolji seljak u Molu?

Nakon prinudne pauze prošle godine, ponovo je održana Seoska olimpijada i takmičenje u kuvanju u Molu, kojia se među stanovnicima i poljoprivrednicima Potisja već smatra tradicionalnom manifestacijom.

Najčitanije

Čuvajmo ptice! – edukacija za predškolce

Udruženje „Zelentarka" iz Mola pokrenulo je edukaciju o zaštiti ptica. Posetiće svako obdanište u opštini Ada i predavanjima skrenuti pažnju na očuvanje životinjskog i posebno ptičjeg sveta.