Ugrás a tartalomra
Pannon RTV/Huszár Krisztián

Situacije, simulacija, komunikacija, rešavanje problema – radionica samospoznaje u Subotici

2021.10.23
14:26
2021.10.23
20:30
Forrás
Pannon RTV
U Subotici je za učenike osnovnih škola organizovana radionica samospoznaje. Tokom radionice kroz igru je obrađena tema samospoznaje i digitalne bezbednosti.
Pannon RTV/Huszár Krisztián

Organizatori su simulacijom situacija i problema iz stvarnog života razvijali sposobnost dece za komunikaciju i rešavanje problema.

Učenici nižih razreda osnovne škole sa interesovanjem su pratili igre. Deca su predavača neprestano bombardovala pitanjima i svojim stavovima, jer i za njih je aktuelna tema digitalnog sveta.

„Najviše mi se dopada, kada čika dozvoli, da deca kažu svoje mišljenje, i najbolja igra je bila kada smo uzimali životinje. Bilo je veverica, zmija i mnogo drugog" kaže učesnik Peter Crnjaković.

Pannon RTV/Huszár Krisztián

Razigrano predavanje održao je Akoš Tojzan. Kaže, osnovni cilj radionice je da se osim razvijanja komunikacionih sposobnosti, deci razjasne i opasnosti interneta.

„Igrom smo simulirali situacije i kroz to smo pokušali da stvorimo poučnu situaciju u interesu toga da radimo na njihovoj komunikaciji i saradnji. Sa kasnijim igrama želeli bi da modelujemo tip komunikacije koji je u većoj meri karakterističan za internet komunikaciju."

Tokom epidemije deca su više bila izložena internetu. To je donelo dvojake uticaje.

Ana Marki Lulić, predstavnica Udruženja „Civitas Nova" smatra važnim da deca nauče da se ponašaju u onlajn prostoru, kako bi se predupredili problemi koji mogu da nastanu.

„Veliki deo naših života prešao je u onlajn svet. Zbog hibridnog i učenja na daljinu deca su već od ranog uzrasta priključena na internet i osim mnogih pozitivnih uticaja, sajber svet nosi i različite opasnosti. Ova radionica se više fokusirala na tu stranu, kako bi im skrenuli pažnju na ove opasnosti."

Radionički rad nastavlja se 6. novembra sa višim razredima, a organizator je Udruženje organizatora slobodnih aktivnosti.

Situacije
simulacija
komunikacija
rešavanje problema
radionica
Subotica

Najnovije

Najčitanije

Prekinut je eksperiment prve Eko-države na svetu

Šri Lanka je prošlog vikenda odustala od ambicije da postane prva nacija na svetu koja sprovodi u potpunosti organsku proizvodnju, pa je odmah ukinuta i zabrana uvoza pesticida i drugih poljoprivrednih sirovina.