Ugrás a tartalomra
Pannon RTV

Virusna zaraza izazivač masovnih pomora srebnog karaša na Paliću

2021.05.17
18:53
2021.05.18
16:56
Forrás
Panon RTV
Stručnjaci Naučnog instituta za veterinarstvo Srbije na osnovu istraživanja utvrdili su da bolest zahvata karaše svih starosnih kategorija.

Stručnjaci su opovrgli zaključak da za sezonski pomor ribe nije kriv kvalitet vode, već verovatnije ga izaziva prenamnoženost karaša i preterano zagrevanje vode.

Stručnjaci Instituta istraživanje su sproveli kako bi se utvrdilo šta je razlog masovnog pomora ribe u Paliću tokom svakog maja i juna. U okviru projekta „Ecolacus“ od aprila do avgusta 2020. godine u šest navrata po 30 komada karaša poslati su na različite laboratorijske pretrage da bi na kraju utvrdili nesumnjive razloge ove pojave.

Potpuno nedvosmisleno ustanovljeno je da je masovni pomor ribe, koji se dešava sezonski na Palićkom i Ludaškom jezeru, uzrokovan virusnom infekcijom ciprinidnog herpes virusa tipa 2. Ovde imamo i nekoliko dodatnih zaključaka koje je Naučni institut ustanovio. Kao prvi, i najvažniji, je da ovaj virus nema nikakvog efekta na zdravlje ljudi ili vrsta, kako riba, tako i ostalih organizama“ rekao je dr Marko Stojčić, zamenik rukovodioca projekta.

Panon RTV

Prema rezultatima istraživanja najveće uginuće riba bilo je kada je temperatura vode bila između 20 i 25 stepeni Celzijusa. Čim je temperatura vode bila iznad 25 stepeni, smanjeno je uginuće ribe. Otkriveno je i da je herpes virus latentno prisutan u karašu, a da se aktivira na spoljni stresni uticaj. Jedan od tih stresovnih događaja je i prenaseljenost karaša u jezeru. Trenutno ih ima tri do četiri puta više nego što bi bilo potrebno za zdravu populaciju.

„U narednom periodu, u narednim godinama, ponavljaćemo kampanje selektivnog izlova babuške, dok god autohtone vrste riba, dakle predatorske vrste tipa smuđa ne budu dovoljno porasle kako bi na prirodan način mogle da kontrolišu ravnotežu riblje populacije na Palićkom i Ludaškom jezeru.“

Očekuje se da 15. juna ponovo započne selektivni izlov srebrnog karaša. Prema stavu istraživača projekat „Ecolacus“ omogućiće da se ponovo uspostavi prirodna ravnoteža dva jezera čiji ekosistemi su sada narušeni.

Palić
jezero
vírus
karaš

Slične vesti

Najnovije

13:46, Frissítve: 18:45

Velike grupe migranata

Grupe migranata nalaze se u skoro svakom delu Subotice. Ilegalni migranti se u velikim grupana nalaze ne samo na šumskom delu već i u centru i prigradskom delu.

Najčitanije

Nova pucnjava u šumi na Makovoj Sedmici

Ponovo se desila pucnjava u šumi na Makovoj Sedmici kod Subotice. I ovaj put su avganistanski trgovci ljudima otvorili vatru - rekli su našem novinaru na licu mesta ilegalni migranti koji su u grupi pobegli iz šume.