Ugrás a tartalomra
vojvodina.gov.rs

Jačanje prekogranične adminsitrativne saradnje

2017.11.20
20:22
Forrás
Pannon RTV
Danas je u Skupštini AP Vojvodine održano savetovanje o novim mogućnostima prekogranične saradnje na Balkanu.

Prvenstveni cilj ove međunarodne konferencije bilo je jačanje ekonomskih i društvenih veza pograničnih naselja, kao i razmena iskustava. Direktor Srednjeevropske službe za prekogranične inicijative Balkana Ervin Ereš je tim povodom izjavio da se pokušava postaviti jedan od kamena temeljaca regionalne, to jest prekogranične saradnje, a to je pravni osnov u Srbiji.

Predsednik Skupštine Vojvodine i Saveza vojvođanskih Mađara Ištvan Pastor je između ostalog naglasio značaj Madridske konvencije koju je Srbija ratifikovala 36 godina nakon njenog donošenja, 2016. godine. Za nas ovo nije neko teorijsko već životno pitanje, jer živimo pored granica, naša naselja imaju jako žive veze sa naseljima sa druge strane granice – rekao je Pastor i dodao da pod time ne misli samo na Mađarsku, već na primer i Rumuniju, te da nam je interes da lokalne samouprave i naselja mogu da se slobodno kreću u jednom poznatom pravnom okviru te da slobodno grade saradnju.

Srednjeevropska služba za prekogranične inicijative je uz podršku Ministarstva pravde Mađarske izvršila istraživanje o tome koja su područja u Srbiji ona na kojima je moguće što efikasnije potpomoći evropske integracije.

Šefica kabineta Ministarstva pravde Mađarske Hajnalka Juhas je rekla da je istraživanjem obuhvaćeno 250 propisa koja potpomažu pograničnu saradnju. Ona je dodala da je današnja konferencija jako važna jer se tiče pitanja koja se odnose na svakodnevne administrativne izazove i daje odgovore na realizaciju evropskih integracija. Hajnalka Juhas je kao primer navela prelazak vozila hitne pomoći preko granice i međusobno priznavanje diploma.

Najnovije

19:21, Frissítve: 19:27

Pokrajina pomaže obnovu škola u Vojvodini

Pokrajinska vlada sa 76 miliona dinara podržava obnovu i održavanje škola u Vojvodini. Sredstva su obezbeđena za 21 obrazovnu ustanovu, za 14 osnovnih škola i 7 srednjih škola. Ugovori o podršci potpisani su danas u Novom Sadu.
15:10, Frissítve: 15:20

Centar znanja holističke medicine

U okviru projekta NATURAL HEALTH - Za zdravlje kroz zaštitu prirodnog nasleđa
formiran je Centar znanja. Centar znanja je dvojezična studija koja karakteriše trenutno stanje pogođenih područja u oblasti holističke medicine.

Najčitanije

Ribokradice, čuvajte se!

Šest brodova i šest terenskih vozila stiglo je u novosadsku ribočuvarsku služba pri JP „Vode Vojvodine" . Danas u podne porinuti su brodovi.