Ugrás a tartalomra

Tartományi pályázatok az oktatás és a jogvédelem terén

2022.09.14
16:45
2022.09.14
16:56
Forrás
puma.vojvodina.gov.rs
Öt új pályázatot hirdetett meg a Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi–Nemzeti Közösségi Titkárság. Kettő az oktatás fejlesztését, három pedig a nemzeti közösségek jogainak előmozdítását célozza meg.

A pályázatok összértéke 31,2 millió dinár, amely a következők szerint oszlik el:

1. 10.203.608,00 millió dinár a Vajdaság autonóm tartományi általános és középiskolák tehetséges diákjainak a 2022. évi andrevljei képzésen való részvételük, valamint a szakmunkatársak alkalmazásának költségei fedezésére (kétmillió az általános iskolák, 8.203.608,00 dinár pedig a középiskolák számára).

2. Húszmillió dinár az alap- és középfokú oktatási és nevelési intézmények igényeire vonatkozó műszaki dokumentáció kidolgozásának finanszírozására és társfinanszírozására (15 millió dinár az alapfokú és 5 millió dinár a középfokú oktatás és nevelés vonatkozásában).

3. Egymillió dinár a nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsainak az alap- és középfokú oktatás területén kifejtett programjaira és projektjeire – tesztek és feladványok kisebbségi nyelveken való előkészítésének és kidolgozásának pénzbeli támogatására (hétszázezer dinár az alapfokú oktatásban megvalósuló tevékenységekre, programokra és projektekre, valamint háromszázezer dinár a középfokú oktatásra vonatkozóan).

Ami a nemzeti kisebbségek jogérvényesítésére vonatkozó két pályázatot illeti, ezek a következők: Az én híres polgártársam témában, írásbeli munka kiválasztására meghirdetett pályázat és a Nyilatkozz témában, videómunka kiválasztására meghirdetett pályázat, amelyek során a legmagasabban rangsorolt szerzők multimédiás eszközökkel kerülnek megjutalmazásra.

Az 1., 2. és 3. pontok alatti pályázatokra való kérelmek benyújtási határideje 2022. szeptember 28., az írásbeli és videómunka kiválasztására meghirdetett pályázatokra pedig 2022. szeptember 30-ig lehet jelentkezni.

A kérelmek a szükséges dokumentációval együtt személyesen átadhatók Újvidéken, a tartományi közigazgatási szervek iktatójában (a Tartományi Kormány épületének földszintjén), illetve megküldhetők postai úton a következő címre:

Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkárság,
a pályázat/program vagy projekt megjelölésével
Mihajlo Pupin sugárút 16. szám
21000 Újvidék

A formanyomtatványok a mellékletekkel együtt letölthetők az említett Titkárság honlapjáról: www.puma.vojvodina.gov.rs .

 

oktatás
tartományi oktatási titkárság
pályázat

Most

Népszerű