Ugrás a tartalomra

Fontos oktatási és kulturális fejlesztések a közép-bánáti szórványban

2023.12.11
07:07
2023.12.11
11:57
Forrás
Pannon RTV
Fontos oktatási és kulturális fejlesztések valósultak meg az elmúlt időszakban a közép-bánáti szórványban is. Ezek kiemelt jelentőséggel bírnak.

A Vajdasági Magyar Szövetség politikusai és a Magyar Nemzeti Tanács tisztségviselői Nagykikindán és Tordán jártak, ahol megtekintették a magyar állam és a tartományi oktatási titkárság által támogatott felújításokat és befektetéseket.

Nagykikindán a Fejős Klára Általános Iskola az egyetlen olyan alapfokú tanintézmény, ahol magyar nyelven is folyik az oktatás. Kétszáz diákja van, ebből ötven magyar ajkú. A Magyar Nemzeti Tanács négymillió dinárt biztosított az iskola teljes körű fejújításának tervdokumentációjára. Emellett az illetékes tartományi titkárság is támogatja az intézményt.

Csömöre Hermina, igazgató, Fejős Klára Á. I., Nagykikinda: „Az idén a tartományi titkárság 150 millió dinárt hagyott jóvá az iskola felújítására. Ebből a tetőszerkezet felújítása lesz megoldva, valamint az összes ablakcsere, a tantermeken az ajtócsere, és az iskolaépület homlokzatának teljes felújítása lesz megoldva.”

A nagykikindai Egység Művelődési Egyesületnek 150 tagja van.

Tóth Ramona, elnök, Egység Művelődési Egyesület, Nagykikinda: „Itt, Nagykikindán a helyi magyarok az Egység Művelődési Egyesületet magyar otthonnak nevezik, és saját otthonuknak tekintik, és minden, a magyarság körében jellemző esemény, az itt folyik ebben az épületben, ugye van egy színháztermünk, van egy terem, ez ahol most vagyunk, ez egy közösségi tér, itt szoktak lenni a könyvbemutatók. Minden egyéb dologra nyitottak vagyunk, ha a magyar polgároknak valami ötletük van, mert most már nemcsak a néptánccal és a színjátszással foglalkozik az egyesületünk, hanem itt folyik az épületünkben a Kerekecske-gombocska játszóház is.”

Rendkívül fontos, hogy az Egység Művelődési Egyesület az elmúlt időszakban merészen álmodhatott, emelte ki Kovács Elvira, a VMSZ alelnöke.

Kovács Elvira, alelnök, VMSZ: „Tetőszerkezet, nyílászárók, kapu, illetve az udvar felújítása van folyamatban, vagy fejeződik be, vagy áll előttünk. Mindez elsősorban az anyaországnak köszönhető, ezért fontos, hogy az elkövetkező időszakban is erősödjön a viszonyunk, illetve erősödjön a VMSZ és a Fidesz pártviszonya. Itt Nagykikindán ennek rendkívüli jelentősége van, hogy a munkálatok mielőbb be is fejeződjenek, ugyanis jövőre lesznek a házigazdái a számukra rendkívül fontos amatőr színjátszók találkozójának is.”

Tordán három olyan középület felújítása valósult meg vagy van folyamatban, amely rendkívül jelentős a majdnem színtiszta magyar szórványtelepülés lakói számára.

Dobai János, elnök, Torda HK: „Az első az iskola, ahol a mosdók újultak meg az idén a tartományi kormány támogatásával, a másik az a civil szervezetek otthonának a felújítása, amely folyamatban van már két-három éve, ott is szintén a mosdók készültek most el, meg a mennyezetnek egy része az épületnél. Ezt a Magyar Nemzeti Tanács pénzelte, mi nagyon szeretnénk ezt egy közösségi házzá alakítani, és folytatni majd a beruházást.”

A tordai művelődési otthon nyílászáróinak többségét is kicserélték az elmúlt években, most pedig pénzt kaptak az anyaországtól ennek folytatására. Mindhárom épületben van még mit csinálni, cserélni, javítani, ezért is fontos a mostani választások kimenetele, hogy megmaradjon az erős magyar érdekképviselet. Ez mindenekelőtt az oktatás szempontjából fontos, emelte ki Fremond Árpád, az MNT elnöke. Mert minden egyes befektetés fontos a szórványban, ha oktatási intézményekről van szó, tette hozzá.

Fremond Árpád, elnök, MNT: „Ahhoz, hogy meg tudjuk őrizni mindazt, amit felépítettünk az elmúlt években, ahhoz nagyon fontos az, hogy december 17-én olyan választási eredmények szülessenek, hogy az oktatási minisztériumban is legyen emberünk, illetve tartományi szinten is meg tudjuk őrizni a titkárságot. Hiszen az a tapasztalat a Magyar Nemzeti Tanácson belül, hogy együttműködve a tartományi és az országos szervekkel ezekkel a szintekkel tudunk ügyeket intézni.”

A tartományi szervek és az oktatási minisztérium nélkül ugyanis lehetetlen lenne ügyeket intézni. A legfontosabb a kis létszámú magyar osztályok megnyitása, amit minden évben kérvényezni kell. Öt gyermekkel már meg lehet nyitni egy kis létszámú osztályt minden évben, tette hozzá Fremond Árpád.

Vajdasági Magyar Szövetség
VMSZ
MNT
Nagykikinda
Torda
Dobai János
Fremond Árpád
Egység Művelődési Egyesület
Közép-Bánát
szórvány
Fejős Klára Általános Iskola
Kovács Elvira

Most

Népszerű