Ugrás a tartalomra
Pannon RTV

Béke és jóság! – Megtartották a csíksomlyói pünkösdi búcsút

2022.06.04
13:12
2022.06.04
18:27
Forrás
Pannon RTV
Ezúttal is megtelt a hegynyereg - ezrek gyűltek össze a csíksomlyói búcsú ünnepi szentmiséjére. Az összmagyarság egyik legjelentősebb vallási eseménye az idén egybeesik a nemzeti összetartozás napjával.
Duna Televízió

A szentmisét a jelenlévőkért, a magyar nemzetért és népért mutatták be.

Duna Televízió

Az első búcsújárást a legenda szerint 1567-ben tartották, amikor pünkösd szombatján Csík, Gyergyó és Kászon Csíksomlyón összegyűlt népe a Hargita Tolvajos-hágójában legyőzte János Zsigmond fejedelem seregét, aki fegyverrel akarta a katolikus székelyeket az unitárius vallás felvételére kényszeríteni. A diadal után újfent Csíksomlyón adtak hálát és fogadalmat tettek, hogy ezután minden pünkösd szombatján elzarándokolnak ide.

Duna Televízió

A búcsú fő ünnepe a pünkösd előtti szombati nagymise, amelyet a templom feletti, Jézus hegyének is mondott Kis-Somlyó és az azon túl emelkedő, 1035 méter magas Nagy-Somlyó erdős hegye közti széles hágó gyepén, a Hármashalom oltárnál tartanak.

Duna Televízió

Ezúttal is Kárpát-medencei települések névtábláit, magyar zászlókat, népviseletbe öltözött gyermekeket lehetett látni a tömegben. Szentbeszédet Udvardy György veszprémi érsek mondott. Hangsúlyozta, pünkösdöt a nemzeti összetartozás jegyében éljük meg.

„Ünneplésünk a pünkösdvárásban, a lélek adományainak a kiáradásában, Máriához való ragaszkodásunkban, tőle való tanulásunkban, a nemzeti összetartozás méltóságában éljük meg. Ugyanígy zarándoklatunk mondata, a ferences rend jelmondata: Pax et Bonum.”

Azaz a Béke és jóság! Boldogok, akik teremtik a békét, még ha ez nehéz is - hangsúlyozta prédikációjában az érsek.

„Látjuk személyes életünkben, látjuk társadalmi és világméretekben. Látjuk a testvéreinket is érintő szomszédunkban zajló háborúval kapcsolatban is. Milyen sok és hányféle erő lép fel a béke és a béketeremtő ellen.”

Duna Televízió

Segítőnk, oltalmazónk a csíksomlyói szűzanya. Őseink, elődeink hite és ragaszkodása is megjelenik mai közös ünneplésünkben - mondta egyebek között az érsek.

„Vállaltuk a zarándoklét terhét, tisztító erejét, letesszük terheinket, megfogalmazzuk kéréseinket családjainkért, népünkért, nemzetünkért. Az összetartozás érzésével és élményével mi mindannyian egyesülve a szentlélekben Máriával, a boldogságos szűzanyával együtt magasztaljuk Istent, Atyánkat. Magasztalja lelkem az Urat! Ámen. Pax et bonum!”

MTI/Balogh Zoltán

Idén egyébként ismét a hagyományos keretek között tartották meg a búcsút, mert megszűntek a koronavírus-járvány miatti korlátozások. Június 3-án ismét elindult Budapestről a Székely Gyors-Csíksomlyó Expressz is. Az össznemzeti zarándokvonatot a Tamási Áron arcképével díszített mozdony húzta, ezzel is emlékezve a 125 éve született nagy erdélyi íróra.

csíksomlyói búcsú
pünkösd
Erdély
mise

Most

Népszerű