Skip to main content
Pannon RTV/Lukács Attila

Az aradi vértanúk emléke összetartozásunkat erősíti

2018-10-06
11:05
2018-10-07
10:16
Forrás
Pannon RTV
Az aradi vértanúkra emlékezik ma a világ magyarsága. Vajdaságban a központi megemlékezést Eleméren rendezték meg.

A tizenhármak egyike, Kiss Ernő honvédtábornok a helyi Szent Ágoston-emléktemplom alatti kriptában nyugszik. A bánáti településen gyászmisével és koszorúzással rótták le a kegyeletet az 1848/49-es forradalom és szabadságharc hősei előtt.

Gyászmisével kezdődött a megemlékezés a Szent Ágoston emléktemplomban. Ezt paptestvéreivel Miocs József, a szabadkai Paulinum rektora celebrálta. Az egybegyűltekhez szólt Szilágyi Zoltán református lelkész is. Kiss Ernőnek a templomkertben két éve felállított szobránál Pintér Attila, Magyarország belgrádi nagykövete és Hajnal Jenő, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke mondott beszédet.

Hajnal Jenő, elnök, Magyar Nemzeti Tanács: „Az aradi vértanúk emlékezetéből és emlékezetőrzéséből valójában olyan erőt tudunk nyerni, amely az összetartozásunkat erősíti, hiszen ismét nemzetként érezzük magunkat és ez az érzés az, amely az annyiféle helyről és közösségből érkező aradi vértanúkat is a hazaszeretet és a nemzeti érdek mentén tudta összekovácsolni.”

Pintér Attila nagykövet kiemelte, az aradi vértanúk csaknem felének van valamilyen kötődése a térséghez: „Nem csak Kiss Ernőről beszélünk, vagy Schweidel Józsefről, akik itt születtek a mai Vajdaság területén, hanem több olyan tábornokról, akik itt teljesítettek szolgálatot még korábban, a Habsburg Birodalom szolgálatában, majd ezt követően a magyar honvédsereg szolgálatában. Ez is jelzi azt, hogy ez a térség ez már akkor is fontos volt, mindig is a magyar nemzet fejlődésének, a magyar nemzet történelmének egy rendkívül fontos területét képezte, és azt gondolom, hogy ez nincs ma másként.” 

Pintér Attila beszédet mond

Október hatodikán az aradi vértanúk örök érvényű példát mutattak - mondta Pásztor István, a VMSZ elnöke: „Minden helyen, ahol valamiféle kötődöttsége van az aradi vértanúknak - és többen vannak, akiknek ilyen vajdasági vagy délvidéki kötődöttsége van – ott komoly megemlékezések vannak és emellett pedig rengeteg olyan település van ahol a művelődési egyesület, a helyi közösség, az önkormányzat, az egyház szervezésében megemlékezések vannak. Ez egy erőmerítési lehetőség.”

A megemlékezésen képviseltette magát a Magyar Mozgalom is. Zsoldos Ferenc, társelnök, Magyar Mozgalom: „Az aradi vértanúknak a kivégzését mutató bátorság is adott erőt a későbbi magyar megmaradáshoz, identitáshoz és harcokhoz. Tehát a szabadságharc azt üzeni nekünk, hogy bár leverték, de azóta is egyébként itt vagyunk. És azt is még üzeni nekünk, hogy bármi történik is, a magyaroknak, a magyarnak mindig küzdenie kell a szabadságért.”

Kiss Ernő sírja

Az anyaország, a politikai pártok, önkormányzatok és civil szervezetek képviselői elhelyezték a kegyelet virágait Kiss Ernő szobránál, megkoszorúzták a szentély alatti sírját és elhelyezték a kegyelet virágát a templom homlokzatán álló emléktáblán is.

aradi vértanúk
megemlékezés
Vajdaság
Elemér
Hajnal Jenő
Pásztor István